Cyfryzacja sklepów i punktów obsługi Klienta


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W poprzednich latach wiele firm rezygnowało z fizycznych punktów sprzedaży na rzecz dystrybucji internetowej. Aktualne trendy i badania preferencji klientów pokazuj?, że dla coraz bardziej wymagaj?cego konsumenta kluczowe jest poł?czenie fizycznego doświadczenia zakupowego z możliwości? interakcji online. Również firmy zaczynaj? dostrzegać, że skuteczne tworzenie relacji z klientami odbywa się w sklepach stacjonarnych pod warunkiem, że współgraj? one z technologi? cyfrow?. Tradycyjne punkty sprzedaży pozwalaj? klientom na zapoznanie się z produktami poprzez wykorzystanie zmysłów i podjęcie decyzji o zakupie na ich podstawie. Jednak dopiero umiejętne poł?czenie sklepów stacjonarnych z nowoczesnymi technologiami przenosi doświadczenie zakupowe na wyższy poziom i umożliwia klientom nawi?zanie z mark? głębszej i trwalszej relacji.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się:

- jak skutecznie konkurować we współistniej?cym świecie online i offline

- jak stworzyć koncepcję cyfrowego punktu sprzedaży spójn? z Twoimi celami biznesowymi

- jak zbudować niepowtarzalne doświadczenia zakupowe klienta w oparciu o nowoczesne technologie.

PROGRAM :

1. Trendy cyfrowe
2. Koncepcja cyfryzacji sklepu i punktu obsługi klienta oraz jej powi?zanie z celami biznesowymi
3. Strategia cyfryzacji punktu obsługi
4. Jak budować doświadczenia zakupowe klientów?

GRUPA DOCELOWA

Członkowie Zarz?du oraz kadra menedżerska takich działów, jak: marketing, merchandising, sprzedaż, badania i rozwój oraz business development.    

Osoby prowadz?ce :

Michał Szymankiewicz - Członek Zarz?du INOVSHOP Poland. Posiada wszechstronne doświadczenia z dziedziny logistyki, finansów i konsultingu. Wdrażał nowe procesy oraz systemy informatyczne i aplikacje w środowisku bankowym. W INOVSHOP Poland zajmuje się zarz?dzaniem globalnymi projektami realizowanymi w Polsce, szkoleniami z zakresu korzystania z systemów oraz wspieraniem i wdrażaniem strategii marketingowych dla naszych klientów. Jest absolwentem studiów Global MBA w Stanach Zjednoczonych i posiada wspólny tytuł Master of Arts Uniwersytetu Warszawskiego i Koeln Fachhochschule.

Wojtek Szymankiewicz -   Dyrektor Generalny INOVSHOP Poland. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarzadzaniu, sprzedaży i marketingu w BSH, Hilti oraz ADT/Tyco. Jako dyrektor generalny, a później regionalny dyrektor generalny na Europę Wschodni? oraz dyrektor ds. kluczowych klientów na Europę w ADT Fire and Security interesował się kultur? organizacji i tworzeniem przyjaznego środowiska pracy i jego wpływu na szeroko rozumiane otoczenie biznesowe. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego (MBA) i Szkoły Głównej Handlowej (menedżerskie studia podyplomowe, studia doktoranckie).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!