Crowdsourcing i jego potencjalne zastosowania w biznesie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polonais

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub dyskusyjny działów marketingu i komunikacji wewnętrznej

 

>

Dlaczego crowdsourcing budzi tyle emocji i po co w ogóle ten cały szum?

CCIFP zaprasza na spotkanie poświęcone zjawisku crowdsourcingu oraz jego potencjalnym zastosowaniom w biznesie.

Naszym gościem będzie Joanna Kasprzycka-Rosikoń, prezes Open Innovation, oraz Jan Kasprzycki-Rosikoń, Managing Director i Partner polskiej firmy MillionYou.com, należ?cej do grupy MSP <http://MillionYou.com> .
  
Główne kwestie, które będ? poruszane w czasie spotkania:

  • jak zaangażować klientów, pracowników i obywateli tworzeniem innowacyjnych pomysłów i rozwi?zań?
  • znaczenie tworzenia powi?zań pomiędzy markami a kreatywnymi jednostkami,
  • konkretne przykłady crowdsourcingu i ekonomii współdzielonej

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Jan Kasprzycki-Rosikoń

https://www.linkedin.com/profile/view?id=54526850&trk=hp-identity-name

  Ponad 16 lat doświadczenia w różnych jednostkach zajmuj?cych się tworzeniem treści i  mediów. Zna biegle cztery języki, ma za sob? doświadczenie pracy w  Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie i w obu Amerykach, dla Banku Światowego w Waszyngton DC i dla Pearson Group w Londynie. Obecnie prowadzi wiod?c? agencję crowdsourcingu w Polsce. Od 2007 r. agencja MillionYou pracuje dla najważniejszych marek, wprowadzaj?c wewnętrzne rozwi?zania aktywizuj?ce pracowników (Deloitte), buduj?c platformy citizensourcing (Miasto Warszawa), korzystaj?c z pomocy 27 tysięcy pracowników kreatywnych, aby tworzyć treści dla międzynarodowych marek (Coca-Cola, Nestle). Jan jest współautorem ksi?żki „Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek” (One Press/ 2013). Jako pilot interesuje się awiacj?, a także odkrywaniem kultur, zwyczajów i religi.

Partner merytoryczny :

http://MillionYou.com


 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!