CorpoDeal - jak maksymalizować korzyści ze współpracy z klientami globalnymi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jak współpracować z  globalnym klientem by zwiększać marżę i wolumen sprzedaży? Jak skutecznie budować relacje z międzynarodow? organizacj? klienta? Jak? strategię przyj?ć by wpisać się w profil preferowanego dostawcy?

Zapraszamy średnie i duże firmy działaj?ce na rynkach międzynarodowych i w Polsce, chc?ce poprawić swoj? sprzedaż do dyskusji o:

  • Kluczowych wskaźnikach efektywności zakupów, których możesz nie znać a na które masz wpływ jako dostawca.
  • Roli klientów wewnętrznych zakupów w procesie przetargowym i wyborze dostawcy. Cena to tylko jeden element.
  • Sukcesu sprzedaży w zależności od strategii zakupowych
  • Wartości dla Klienta przez pryzmat satysfakcji i kosztu

Osoba prowadz?ca :

Rafał Dados - Ukończył studia MBA według programu National Luis University ze Stanów Zjednoczonych.    Od ponad dekady zwi?zany z zakupami w branżach motoryzacyjnej i morskiej. Posiada bogate doświadczenie w zakupach seryjnych i projektowych.  Jako Partner Zarz?dzaj?cy w Eveneum realizuje projekty dedykowane sprzedaży i budowaniu relacji długoterminowych z klientami globalnymi.  Posiada szerok? wiedzę z zakresu strategii zakupowych, procesów i procedur oraz analizy kosztów. Znajomość wybranych aspektów z tych zagadnień   jest kluczowa dla sukcesu sprzedaży, szczególnie w branżach przemysłowo-technicznych oraz tam gdzie długoterminowa relacja definiuje wartość dostawcy w oczach klienta.  Wprowadził na polski rynek European Institute of Purchasing Management (www.eipm.org) wyznaczaj?cy najnowsze trendy i i propaguj?cy najlepsze praktyki w obszarze zarz?dzania relacjami z partnerami biznesowymi w łańcuchu dostaw.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!