Coaching przywódczy a metody grafologiczne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie rozpoczniemy krótk? prezentacj?, która ma na celu wprowadzenie uczestników w temat. Po czym przejdziemy do dyskusji na podstawie Państwa doświadczeń i pytań.

Zakres tematu :

1. Program autorski: coaching biznesu/przywódczy a grafologia,

2. Zastosowanie analizy grafologicznej w coachingu biznesu/przywódczym,

3. Model coachingu biznesu/przywódczego z zastosowaniem analizy grafologicznej

4.Zalety zastosowania analizy grafologicznej w coachingu biznesu/przywódczym,  

5. Coaching jako wsparcie w rozwi?zaniu wyzwań biznesowych i przywódczych,                   

6. Kiedy stosować coaching biznesu/przywódczy z zastosowaniem analizy grafologicznej?

7. Etyka w grafologii,

Korzyści z coachingu biznesu/przywódczego z zastosowaniem analizy grafologicznej:

  • Celna identyfikacja potencjału biznesowego/przywódczego,
  • Rozwój kompetencji i potencjału biznesowego/przywódczego,
  • Trwałość rozwoju cech i kompetencji biznesowych/przywódczych,
  • Skuteczne wsparcie w rozwi?zaniu wyzwań biznesowych i przywódczych.

Osoba prowadz?ca :

Lucyna Baca-Lönn - założycielka i dyrektor firmy Graphology Solutions Group (2008 rok) oferuj?cej unikalne konsultacje grafologiczne w procesach coachingu biznesu i przywódczego oraz rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska w firmach. Autorka modelu coachingu przywódczego i biznesowego z zastosowaniem analizy grafologicznej. Coach profesjonalny, członkini zespołu badawczego ds. coaching na Akademii Leona Koźminskiego. Współpracuje z   The British Academy of Graphology w UK, The International Institute of Handwriting Studies w USA oraz The Cambridge School of Graphology. Posiada wielokulturowe doświadczenie zawodowe w ramach współpracy z firmami skandynawskimi, brytyjskimi, niemieckimi, izraelskimi, francuskimi i polskimi. Jej wykształcenie obejmuje zarz?dzanie, coaching, grafologię i filologię. Włada językami: szwedzki, angielski, rosyjski, polski, francuski (roboczo). Pasja: rozwój kapitału ludzkiego, rozwój osobisty, coaching, metody grafologiczne oraz optymalne inwestycje. Pracuje nad rozpraw? doktorsk? z zakresu zarz?dzania. Członek Zarz?du Brytyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz Izraelsko-Polskiej Izby Handlowej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!