Co zrobić, aby uzyskać fundusze na inwestycje w firmie?

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cena za jednš osobę)
400 PLN netto - irmy niestowarzyszone (cena za jednš osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: BISE - Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych    

Dlaczego banki niechętnie udzielać kredytów przedsiębiorcom?
Co zrobić, aby uzyskać fundusze na inwestycje w Państwa firmie?

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników ze spojrzeniem ze strony Banku na aspekt finansowaniainwestycji przedsiębiorstw. Eksperci Banku BISE będ? poruszać kwestie zwi?zane z ryzykiem kredytowym i sposobami jego minimalizacji. Przedstawi? także najczęstsze przyczyny występowania problemów ze spłat? kredytów i inne pułapki, które mog? zagrażać kredytobiorcy.
Seminarium będzie miało charakter praktyczny a prelegenci zaprezentuj? jak prawidłowo przygotować wniosekkredytowy i przedstawi? konkretne przykłady finansowania udzielonego przez Bank BISE. Podziel? się z uczestnikami swoim wieloletnim doświadczeniem i poradz? jak rozmawiać w banku o finansowaniu potrzeb inwestycyjnych firm.

Dodatkowo zostan? poruszone kwestie finansowania firm francuskich obecnych na rynku polskim. Bank BISE od wielu lat obsługuje firmy francuskie w Polsce, znaj?c ich potrzeby i problemy, z jakimi się borykaj?. Aspekty poruszane przez ekspertów podczas seminarium będ? również uwzględniały potrzeby tej grupy klientów.

Bank BISE: Obsługa bankowa: małych i średnich przedsiębiorstw, klientów francuskich i francuskojęzycznych (osób fizycznych, firm, instytucji), samorzadów terytorialnych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo  - Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W-Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informujšcej o wydarzeniu ("Zapisz się na wydarzenie").
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowišzanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzajšcy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drogš mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczajšcej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drogš milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo - Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!