Co wolno a czego nie wolno liderom rynkowym ? - czyli polityka dystrybucyjna gigantów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Posiadanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej na rynku jest w pełni dozwolone, jednak każdy przedsiębiorca dysponujący dużą siłą rynkową powinien pamiętać, że prawo konkurencji zakazuje nadużywania pozycji dominującej i ogranicza swobodę takich podmiotów w kształtowaniu polityki dystrybucyjnej.

 

>

W trakcie spotkania eksperci z kancelarii Accreo Legal na podstawie przykładów z orzecznictwa wyjaśni?, na czym polega nadużywanie pozycji dominuj?cej oraz jak prawidłowo ocenić pozycję firmy na rynku właściwym. Odpowiedz? też, czy dominant może odmawiać dostaw kontrahentowi, różnicować rabaty b?dź narzucać minimalne ilości zakupów oraz jakie praktyki s? dopuszczalne bez względu na wielkość udziału w rynku. Uczestnictwo w spotkaniu będzie doskonał? okazj? do tego, aby dowiedzieć się jak najlepiej wykorzystać siłę rynkow? przedsiębiorstwa, nie narażaj?c się na zarzut naruszenia prawa antymonopolowego.

Wstępny program :

  • polityka i przykłady z orzecznictwa Prezesa UOKiK
  • pozycja dominuj?ca i jej nadużywanie - podstawowe pojęcia (przedsiębiorca, rynek właściwy, indywidualna i zbiorowa pozycja dominuj?ca)
  • polityka cenowa (kształtowanie cen i rabaty); jednomarkowość; wi?zanie i pakietowanie; odmowa dostaw
  • działania dominantów, które nie stanowi? nadużycia

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż, zainteresowanych tym. jakich działań powinni wystrzegać się dominanci.

Prelegent :

Joanna Affre - adwokat, Partner Zarz?dzaj?ca Accreo Legal  

Od ponad 10 lat specjalizuje się w  szeroko rozumianym prawie konkurencji.

Doradza klientom z  branży FMCG, spożywczej, motoryzacyjnej, chemicznej, budowlanej oraz   sektorów mediów   i   reklamy, a   także prawa bankowego w  zakresie  kształtowania polityki dystrybucyjnej,  przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i  nadużywaniu pozycji dominuj?cej, fuzji i  przejęć, prawa konsumenckiego, a  także zwalczania nieuczciwej konkurencji. W  tym zakresie prowadzi audyty i  szkolenia dla przedsiębiorców, a  także reprezentuje klientów zarówno w  postępowaniach przed Prezesem UOKiK jak  i s?dami.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz  studiów podyplomowych z  zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i  prawa konkurencji (King's College, Londyn, Wielka Brytania).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!