Co należy wiedzieć o podatkach 2007?


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN netto/osobę - firmy stowarzyszone
700 PLN netto/osobę - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
MAGDALENA BEDNAREK-SIERADZKA

Nowelizacja przepisów, nowe definicje i zmiany w kwalifikacji kosztów. System podatkowy w roku 2007 ulegnie istotnym zmianom. W listopadzie 2006 roku Prezydent podpisał ustawy nowelizuj?ce dotychczasowe przepisy odnosz?ce się do CIT i PIT, a w Komisji Finansów Publicznych znajduje się rz?dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W katalogu zmian pojawiły się m.in. nowa definicja samochodu osobowego, zawężenie definicji działalności gospodarczej oraz zmiany kwalifikacji kosztów.

Od 1 stycznia 2007 roku kosztami podatkowymi będ? nie tylko te wydatki, które podatnik ponosi w celi osi?gnięcia przychodów ale również te, które ponosi w celu zachowania źródeł przychodów. Katalog kosztów nie stanowi?cych kosztów uzyskania przychodów również uległ zmianie. Koszt reklamy? Koszt reprezentacji? Koszt opieki użytkowania gruntów,


PRELEGENCI:

Najważniejsze zmiany w systemie podatkowym 2007 przedstawi? : mecenas Tomasz Hatylak z kancelarii Gide Loyrette Nouel oraz doradca podatkowy, mecenas Magdalena Bednarek- Sieradzka. Ograniczona liczba uczestników pozwoli na interaktywn? wymianę doświadczeń z prelegentami i ułatwi uzyskanie odpowiedzi na nurtuj?ce Państwa pytania.


GRUPA DOCELOWA:

Dyrektorzy i kontrolerzy finansowi, doradcy podatkowi i finansowi, biura rachunkowo-księgowe.

PROGRAM:

9.30 - 12.30 - mec. Tomasz Hatylak, kancelaria Gide Loyrette Nouel

Podatek dochodowy od osób fizycznych:  

 1. Nowe przepisy dotycz?ce opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Samozatrudnienie - ograniczenia  wynikaj?ce z nowej definicji działalności gospodarczej.
 3. Rezydencja podatkowa oraz opodatkowanie osób zagranicznych.
 4. Nowe zasady  opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 5. Zmiany w zakresie obowi?zków płatnika.

12.30 - 13.30 - Przerwa obiadowa

13.30 - 16.00 - mec. Magdalena Bednarek - Sieradzka

Zmiany w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych"

a) Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Próba dostosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przepisów ustawy o VAT (samochód, moment obowi?zku podatkowego)
 • Przychody i koszty podatkowe
 • Wybór metody rozliczania różnic kursowych
 • Nowy konfliktogenny przepis dotycz?cy kosztów reprezentacji
 • Zmiana kwalifikacji podatkowej kosztów reklamy
 • Zmiana kwalifikacji podatkowej kosztów opieki medycznej dla pracowników
 • Darowizny i ich wpływ na obniżenie podatku
 • Ułatwienia administracyjne dla podatników - deklaracje podatkowe, terminy regulowania podatku

b) Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Pożyczki od udziałowca – ponownie opodatkowane
 • Pożyczki na rozpoczęcie, b?dź rozwój działalności – likwidacja zwolnienia

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!