Ceny transferowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Na spotkaniu omówimy pojęcie cen transferowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem aspektów praktycznych, w tym w szczególności w zakresie transakcji wysokiego ryzyka jak np. nabywania usług niematerialnych i ich odpowiedniego dokumentowania.

 

>

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów działów finansowych i księgowości (główni księgowi, kontrolerzy finansowi), a także kadrę managersk? średniego i wyższego szczebla.

Na spotkaniu dowiedz? się Państwo, jakie s? zagadnienia podatkowe z zakresu transakcji dokonywanych przez podmioty powi?zane oraz uzyskaj? praktyczne informacje w zakresie odpowiedniego identyfikowania transakcji i ich dokumentowania w celu efektywnego zarz?dzania cenami transferowymi i minimalizacji zwi?zanego z tym ryzyka podatkowego.

Program spotkania:

1.                 Regulacje podatkowe w zakresie cen transferowych

2.                 Zmiany w przepisach dotycz?cych cen transferowych od 1 stycznia 2015 r.

3.                 Tworzenie dokumentacji podatkowej

4.                 Sposoby zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed korekt? dochodu

5.                 Instrumenty eliminacji podwójnego opodatkowania

6.                 Postępowanie kontrolne w zakresie cen transferowych

7.                 Transfer pricing w restrukturyzacji przedsiębiorstw

8.                 Aktualne orzecznictwo s?dowe

Udział w spotkaniu jest niestety zamknięty dla pracowników firm konkurencyjnych (firm doradztwa finansowego). Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prowadz?cy:

Dr. MARCIN JAMROŻY, PARTNER, radca prawny, doradca podatkowy

Dr. Marcin Jamroży jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odr?. Również na tym Uniwersytecie obronił w 2001 r swoj? pracę doktorsk? w zakresie ekonomiki opodatkowania przedsiębiorstw. Z kolei w 2004r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Jest autorem licznych publikacji, w szczególności w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. W roku 2009 został wyróżniony w rankingu Gazety Prawnej i trafił do grona najlepszych doradców podatkowych w kategorii "międzynarodowe prawo podatkowe" i „optymalizacje podatkowe”. W 2014 został powołany przez Ministra Finansów na członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, a także ponownie został powołany do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Z Rödl & Partner zwi?zany jest od 1997r. Specjalizuje się w obsłudze transakcyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych. Uczestniczył w wielu projektach dotycz?cych restrukturyzacji działalności gospodarczej, tworzenia polityki cen transferowych, czy też optymalizacji podatkowej. Doradza w języku niemieckim i w j. angielskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!