Ceny transferowe w praktyce,

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie)
300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie)

Passé

L'événement est terminé.

>

Ernst & Young jest jedn? z wiod?cych międzynarodowych korporacji świadcz?cych usługi doradcze. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajduj?cych się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week pierwszym światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego, zatrudniaj?cym ponad 110 tysięcy specjalistów w 130 państwach. Polskie korzenie sięgaj? lat 1933/1939, kiedy brytyjska poprzedniczka   Ernst & Young, firma Whinney, Murray & Co prowadziła usługi doradcze w Warszawie. Jako Ernst & Young działa w Polsce od 1990 roku. Dzięki   poł?czeniu   z   zespołem   Andersena, Ernst & Young stał się największ? firm? audytowo - doradcz? na polskim rynku. Aktualnie działa w Polsce 8 biur Ernst & Young: w Warszawie, Poznaniu,   Wrocławiu,   Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Łodzi i Krakowie.
Seminarium poprowadzi:Joanna Kubińska, Menedżer w Zespole Cen Transferowych Ernst & Young

PROGRAM

9.00 : Powitanie i śniadanie

9.15 : Rozpoczęcie seminarium
  
-   przepisy dotycz?ce cen transferowych – przypomnienie
-   zasada "arm's lenght"
-   obowi?zek dokumentowania transakcji
-   obowi?zek informowania urzędów o transakcjach z podmiotami powi?zanymi
-   potencjalne zmiany w polskich przepisach po integracji z UE - potencjalny wpływ na działalność przedsiębiorców z krajów nie należ?cych do UE
-    kontrola skarbowa i podatkowa w zakresie cen transferowych, w tym:
-    sposób przygotowania do kontroli,
-    podejście władz skarbowych i podatkowych,
-    wykorzystanie przepisów prawa materialnego i proceduralnego do obrony.

11:00 : Dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 04.06.2003)

2.                 W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!