Ceny transferowe 2013 – Przegląd aktualnych zagadnień


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastającą liczbę kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. Stąd też istotnego znaczenia dla podatników nabiera odpowiedź na pytanie, jak skutecznie przygotować się do obrony cen transferowych stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

>

Celem spotkania jest przedstawienie spodziewanych kierunków zmian regulacji dotycz?cych cen transferowych, a także aktualnych zagadnień praktycznych w tym obszarze. Podczas spotkania przedstawimy nasz komentarz i wskazówki do przygotowania obrony cen transferowych z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa.

Spotkanie będzie mieć interaktywny charakter.

Program :

  • Kierunki zmian regulacji dotycz?cych cen transferowych
  • Zarz?dzanie ryzykiem cen transferowych – na przykładzie transakcji zakupu usług niematerialnych od podmiotu powi?zanego
  • Przygotowanie obrony cen transferowych – praktyczne wskazówki
  • Aktualne orzecznictwo i przykłady z praktyki

Do kogo skierowane jest seminarium?

Na spotkanie zapraszamy kluczowych przedstawicieli przedsiębiorstw odpowiedzialnych za sprawy podatkowe oraz rozliczenia w obrębie Grupy.

Moderator spotkania :

Krystyna SZYDŁOWSKA - doradca podatkowy, dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego Mazars

Krystyna Szydłowska posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa dla przedsiębiorstw, które zdobyła pracuj?c dla największych firm doradczych, w tym tzw. firm „Big 4”, najpierw w Dziale Audytu, a następnie w Dziale Doradztwa Podatkowego. Jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Posiada także kwalifikacje biegłego rewidenta (dyplom ACCA – Wielka Brytania).

Krystyna Szydłowska od 2000 roku specjalizuje się w zagadnieniach zwi?zanych z cenami transferowymi. Jest współautork? ksi?żki „Ceny transferowe”, wydanej w 2002 r. przez Wydawnictwo C.H. Beck, jak również ksi?żki „Globalizacja usług”, wydanej w 2007 r. przez Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.

Partner merytoryczny :

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym i innych usługach doradczych dla przedsiębiorstw. Firma działa jako zintegrowana sieć biur w 71 krajach, gdzie zatrudnia blisko 13  500 specjalistów. Spółka Mazars zaliczana jest do grona czołowych firm audytorsko-doradczych w Europie. W Polsce jest obecna od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ponad 180 specjalistów.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!