Ceny transferowe

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Lovells

1.  Podmioty powi?zane w prawie podatkowym – podatek dochodowy

2.  Cena transferowa

3.  Konsekwencje stosowania cen transferowych

4.  Transakcyjne metody szacunkowe
(a)  metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
(b)  metoda ceny odsprzedaży;
(c)  metoda rozs?dnej marży ("koszt plus").

5.  Metody zysku transakcyjnego
(a)  metoda podziału zysków;
(b)  metoda marży transakcyjnej netto.

6.  Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powi?zanymi
(a)  obowi?zek sporz?dzania dokumentacji;
(b)  elementy dokumentacji;
(c)  termin sporz?dzenia i okres przechowywania dokumentacji.

7.  Praktyczne uwagi dotycz?ce sposobu sporz?dzania dokumentacji – przykłady

8.  Transakcje zawarte z nierezydentami – obowi?zki informacyjne wynikaj?ce z ordynacji podatkowej.

Lovells jest pi?t? co do wielkości w Europie i szóst? na świecie kancelari? prawn? specjalizuj?c? się w prawie gospodarczym (Legal Business, listopad 2002), w której pracuje 344 partnerów, 1 622 prawników i ponad 3 200 pracowników na całym świecie.

Pod marka „Lovells” kancelaria rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 roku w wyniku poł?czenia firm prawniczych Lovell White Durrant i Boesebeck Droste, z których obie poszczycić się mogły dług? histori? i uznan? renom?. Od tej pory Lovells przeprowadził fuzje z Ekelmans Den Hollander w Holandii oraz Siméon & Associés we Francji. W tym czasie również otworzył biuro w Mediolanie, Rzymie i Szanghaju, zwiększaj?c liczbę swoich biur na świecie do 26.
Lovells   działa w Warszawie od 1991 r., doradza największym firmom działaj?cym na rynku polskim i zatrudnia 34 prawników, w tym 6 partnerów. Wśród nich znajduje się grupa prawników wyspecjalizowanych w obsłudze francuskich podmiotów gospodarczych, która wcześniej współpracowała z warszawskim biurem kancelarii Jeantet et Associes.
  Lovells w Warszawie jest w pełni zintegrowany z sieci? Lovellsa na świecie i oferuje kompleksow? obsługę prawn?, w szczególności w zakresie: prawa spółek, bankowości, finansów i rynków kapitałowych, nieruchomości, ubezpieczeń, reasekuracji oraz podatków, jak również zajmuje się sprawami spornymi.

Andrzej Dębiec, radca prawny, doradca podatkowy jest specjalist? w zakresie prawa podatkowego oraz prawa dewizowego w tym aspektów podatkowo-prawnych zwi?zanych z przejęciem, ł?czeniem i nabyciem przedsiębiorstw, projektami prywatyzacyjnymi oraz wprowadzaniem nowych produktów finansowych na rynek polski. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. W latach 1992 - 1999 współpracował, a następnie zarz?dzał warszawskim biurem francuskiej kancelarii prawniczej Jeantet et Associes Od marca 1999 do października 2000 był szefem Departamentu Podatkowego w kancelarii CMS Cameron McKenna Sp. z o.o. w Warszawie. W listopadzie roku 2000 został partnerem kancelarii Lovells Boesebeck Droste w Warszawie.

  WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 19.05.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!