Cała prawda o samozatrudnieniu


CCIFP: ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Nowe przepisy podatkowe dotycz?ce samozatrudnienia wci?ż budz? wiele w?tpliwości. Władze zamierzaj? wprowadzić dalsze ograniczenia tego zjawiska. Czy warto zakładać własn? działalność gospodarcz?? Czy można współpracować z firm? założon? przez byłego pracownika? Czym różni się samozatrudnienie od zwykłego zatrudnienia?
  
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z adwokatem z kancelarii Karniol Małecki i Wspólnicy. Seminarium będzie w całości poświęcone prawnym i praktycznym aspektom samozatrudnienia. Poruszone zostan? m. in. następuj?ce kwestie:
  
-                różnice między zatrudnianiem pracownika a współprac? z osob? prowadz?c? działalność gospodarcz?;
-               definicja działalności gospodarczej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
-                opodatkowanie osób fizycznych liniowym podatkiem dochodowym;
-                przykładowe klauzule w umowach z osobami prowadz?cymi działalność gospodarcz?
  
Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!