Budowanie mostów między kulturami


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
1 400 PLN - société membres
1 800 PLN - société non-membres

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Niezrozumienie różnic kulturowych może być źródłem wielu   nieporozumień i konfliktów. Badania przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu przez specjalistów w dziedzinie zarz?dzania międzykulturowego udowadniaj?, jak istotne w zarz?dzaniu zasobami ludzkimi jest uwzględnienie charakterystyki każdej kultury oraz lokalnej specyfiki. Menedżer, który zna i rozumie różnice kulturowe, posiada klucz, którym może się skutecznie posłużyć             w negocjacjach i zarz?dzaniu międzykulturowym.

Zapraszamy Państwa na warsztaty prowadzone przez specjalistę firmy ExpatHouse na temat różnic kulturowych w przedsiębiorstwach polsko-francuskich, z polskiego punktu widzenia:

Jak skutecznie współpracować z Francuzami ?
Jak rozpoznać specyficzne cechy kultury polskiej, które warunkuj? nasze reakcje ?
Jakim poważnym różnicom między kultur? polsk?
i francusk? musz? stawić czoła przedsiębiorstwa polsko-francuskie ?
Jak wykorzystywać to, co   nas   ł?czy?
Jak stworzyć wartość wspóln? z wartości kulturowych jawi?cych się jako konfliktowe?
Jak ł?czyć dwa odrębne punkty widzenia w sposób, który pozwala zachować   zalety rozwi?zań proponowanych oddzielnie przez każd? kulturę
?  

Program:

Wyostrzanie świadomości międzykulturowej
Widzieć i być widzianym: obserwacja charakterystycznych cech zachowania Polaków i Francuzów w przedsiębiorstwie
Różnice kulturowe i indywidualne: umiejętność dostrzegania   znacz?cych cech kultury polskiej i francuskiej
Trudności porozumienia wynikaj?ce z różnic kulturowych oraz odmiennych tradycji zarz?dzania: wymiary szoku kulturowego

Tworzenie   bi - kulturowej   kompetencji
  Identyfikacja kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa: poszukiwanie cech zbieżnych obu kultur
  My i oni: bilateralne sprecyzowanie mocnych stron
  Korzyści: poszukiwanie płaszczyzn wspólnych działań
  Przygotowanie: umiejętność przekonania partnera do aktywnej współpracy

Budowanie wspólnego systemu komunikowania
  „Jak Ty to widzisz?”: rozpoznawanie sposobu widzenia świata oczyma Francuza
  „Jak ja to widzę ?”: przekazywanie swojego stanowiska w sposób ułatwiaj?cy partnerowi akceptację
  „A jak możemy zobaczyć to razem ?”: wypracowanie sprawdzalnego systemu komunikowania się
  

Janka Smith - Trener ExpatHouse Ltd specjalizuj?cy się w kulturze Polski i Francji.

Filolog i pedagog, od ponad 20 - tu lat zajmuje się komunikacj? międzykulturow?, ze specjalnym uwzględnieniem korporacyjnej kultury francuskiej i polskiej.

Organizator seminariów   i warsztatów dla kadry kierowniczej   z zakresu technik komunikacji interpersonalnej, strategii pracy z grup?.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Trener Programowania Neuro-Lingwistycznego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie, Chambre de Commerce Franco-Polonaise w Paryżu oraz Francuskiego Stowarzyszenia Coachingu.

Organizacja: Czas trwania :   dwa dni

Metody pracy:  interaktywne warsztaty, mini -  wykłady, analizy przykładów

Dokumentacja:uczestnicy otrzymaj? materiały syntetyzuj?ce przedstawiony  program

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!