Budowanie łańcucha dostaw za pomocą narzędzi CSR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Łańcuch dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Jednocześnie jest to obszar, nie będący pod bezpośrednią kontrolą zarządzających, co generuje znaczne ryzyka. Nieetyczne zachowania dostawców, łamanie praw pracowniczych, brak standardów środowiskowych, czy problemy ze społeczeństwem mogą negatywnie wpłynąć na naszą firmę.

 

>

Jednym ze sposobów zarz?dzania tymi ryzykami jest wykorzystanie narzędzi CSR, dzięki którym możliwe jest zbudowanie łańcucha wartości. Jest to tym ważniejsze, że konsumenci staj? się coraz bardziej świadomi i wymagaj? od firm również informacji dotycz?cych tego z kim i w jaki sposób prowadzony jest biznes.

Przebieg spotkania:

  • CSR w łańcuchu dostaw – wprowadzenie
  • Ryzyka ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
    w łańcuchu dostaw
  • Wytyczne zrównoważonego zarz?dzania łańcuchem dostaw
  • Przykłady odpowiedzialnego zarz?dzania łańcuchem dostaw
    wraz z dostępnymi narzędziami
  • Ćwiczenie – analiza ryzyk w łańcuchu dostaw

Prowadz?cy :


Robert Sroka - Szef Projektów CSR w Accreo Taxand oraz Ekspert ds. CSR Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem rz?dowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, przewodniczy Grupie Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w ramach Zespołu. Wcześniej pracował jako Kierownik ds. CSR w Grupie Żywiec oraz w Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu strategii odpowiedzialnego biznesu oraz kodeksach etycznych. Jest współautorem raportu analizuj?cego poziom ujawniania danych pozafinansowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa dla Ministerstwa Gospodarki. Absolwent etyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zagadnienia zwi?zane z CSR pogłębiał również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Wykładowca CSR oraz etyki biznesu.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!