Biznesplan i wycena pod potrzeby inwestora


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Podczas lipcowego spotkania Klubu MŚP będziemy mieli okazję przyjrzeć się problematyce związanej z pojęciem biznes planu. Jest to jedno z najczęściej używanych pojęć w znaczeniu analitycznego opisu działalności gospodarczej, a zwłaszcza aspektów finansowych tej działalności.

 

>

Podczas definiowania biznesplanu odpowiemy sobie na pytania:

  • Dok?d zmierza inicjator danego przedsięwzięcia?
  • Jak się tam dostanie?
  • Jak będzie wygl?dać rzeczywistość biznesowa, gdy już się tam znajdzie.
  • Analizy finansowe.

Biznesplan jest często pierwsz? prób? planowania strategicznego - Biznesplanu należy używać jako narzędzia do ustalania kierunku rozwoju firmy w kilku następnych latach, plan powinien ustalać etapy działania i procesy, jakie będ? prowadzić firmę przez ten okres. Napisanie Biznesplanu nie jest gwarancj?, że nie powstan? problemy – ale przemyślany plan daje szansę przewidywania sytuacji kryzysowych i wyprzedzaj?cego szukania rozwi?zań.

  Na spotkaniu poruszymy następuj?ce zagadnienia:

  • Schemat biznesplanu,
  • Ocena stanu obecnego – SWOT,
  • Portfel produktów – macierz BCG,
  • Rynek i konkurencyjność rynku – 5 sił (Porter).

Damy wskazówki o czym nie zapominamy w pracy nad biznesplanem oraz nakreślimy typowe problemy pojawiaj?ce się podczas tworzenia biznesplanów.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i przeznaczone jest dla małych i średnich firm stowarzyszonych w CCIFP. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  Prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa  do 4 lipca.

Prelegent :

ADAM KOSTRZEWA w toku swojej działalności przygotował i zrealizował wiele projektów restrukturyzacyjnych oraz transakcji przejęcia przedsiębiorstw, sprawuj?c także nadzór z ramienia inwestora. Pełni?c rolę menedżera Ernst & Young kierował zespołami konsultantów realizuj?cych projekty w zakresie strategii biznesowych i pozyskiwania finansowania (w tym licznych feasibility study, analiz finansowych, due diligence, wycen, biznesplanów i programów restrukturyzacji). Jest ekspertem ł?cz?cym doświadczenie w zakresie finansów i księgowości z doświadczeniami doradczymi we współpracy z instytucjami finansowymi oraz kompleksowym doradztwem dotycz?cym usprawnień biznesowych (w tym zarz?dzanie procesami, Shared Services, Activity Based Costing, Value Based Management, Balanced Scorecard). Wśród wielu projektów formułował między innymi program restrukturyzacji skoncentrowany wokół poprawy kluczowych procesów, struktury organizacyjnej i efektywności dla Spółki Rafineria Nafty Jedlicze oraz strategię rozwoju wraz z programem restrukturyzacji, opracowaniem modelu poprawy efektywności działania przed prywatyzacj? i przejęciem Spółki Dyrekcja Eksploatacji Cystern (obecnie grupa GATX) przez inwestora zagranicznego.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!