BHP w praktyce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub wymiany doświadczeń

 

>

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy to jeden z podstawowych obowi?zków każdego pracodawcy. Dzięki znajomości zasad i przepisów bhp praca jest przede wszystkim bezpieczna, zdrowsza i bardziej efektywna. Podczas spotkania zapoznamy Państwa z prawnymi i praktycznymi aspektami bhp w zakładach pracy oraz wskażemy jak? dokumentację zwi?zan? z bhp i ppoż. powinien posiadać każdy pracodawca.

Naszym celem jest pokazać Państwu, że posiadanie odpowiedniej wiedzy i dokumentacji jest podstaw? działania i zabezpieczenia pracodawców oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ich pracowników, a współczesne bhp może być ciekawe i mobilizować do dalszego rozwoju.   Podczas spotkania odpowiemy na pytania zwi?zane z problematyk? bhp w zakładach pracy, dlaczego posiadanie kompetentnych osób zajmuj?cych się BHP jest takie ważne, jak postępować w razie wypadku przy pracy czy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.         

Program :

1.Czym jest BHP i dlaczego jest ono takie ważne?
2. BHP na świecie i w Polsce
3. Podstawowe obowi?zki pracodawcy zwi?zane z BHP
4. Problemy zakładów pracy zwi?zane z BHP

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli firm: pracodawców, kadry zarz?dzaj?cej managerów, przedstawicieli działów kadr.

Osoby prowadz?ce:

Mieczysław Jankowski
Ekspert BHP certyfikowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; założyciel firmy Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski

Mieczysław Jankowski – ekspert ds. bhp, od 20 lat prowadzi firmę zwi?zan? z bezpieczeństwem i higien? pracy. Od 2006 roku jest członkiem Sieci Ekspertów certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zajmuje się profesjonaln? ocen? ryzyka zawodowego w zakładach pracy oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie prawa pracy, bhp i ppoż.


Justyna Pergałowska
Dyrektor w firmie Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski

Justyna Pergałowska – prawnik z wykształcenia. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 2015 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zdobywała doświadczenie, współpracuj?c z licznymi kancelariami oraz spółkami. Zajmuje się bież?cym doradztwem z zakresu prawa pracy.  

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!