Be premium or die: dlaczego wysokiej jakości rozmowa z Klientem jest szansą dla biznesu

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 350 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 600 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Dzisiejsze standardy obsługi s? odmienne od tych, które pozwoliły Twojej firmie osi?gn?ć dotychczasowy sukces i czas je zweryfikować. Na czym polega zmiana „reguł gry”? Dziś obsługa klienta na poziomie  premium  zaczyna być wymagana przez rynek jako nowy standard. Na warsztacie poznamy przykłady marek, które w świetny sposób angażuj? swoich klientów i zobaczymy, jak może być prowadzona wysokiej jakości rozmowa z klientem. Świat neuronauki odkrywa przed nami wiele tajemnic, pokazuj?c, jak angażujemy się w zakupy, jak w rozmowę z innymi i jak dokonujemy wyborów. Na warsztacie przełożymy to na konkretne działania, które możecie wykorzystać oferuj?c wyj?tkow? obsługę klienta i sprawiać, że zarówno Wasi pracownicy, jak i klienci stan? się fanami Waszej marki.  To jest nowa szansa dla biznesu.

Zapraszamy serdecznie!  

Osoba prowadz?ca :

Halina Piasecka - Ekspertka w obszarze szczęścia w pracy i efektywności liderskiej. Konsultant biznesowy, coach (ICF), trener. Od 2007 roku jest współwłaścicielka firmy Piasecka&Żylewicz Selective Training. Szczególnie lubi prowadzić projekty dotyczące doskonalenia umiejętności związanych z wyj?tkow? obsług? klienta, zarządzaniem zespołem oraz zaangażowaniem. Od lat pracuj?c dla dużych firm tworzy projekty, które sprawiaj?, że Klienci i pracownicy staj? się fanami marki.  Jej pasj? jest wspieranie kobiet biznesu. Od 2015 roku jest wiceprezesem Polsko-Francuskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), gdzie od kilku lat wspiera kobiety aktywne zawodowo prowadz?c Klub Kobiecego Biznesu. Współtworzy także międzynarodowy program mentoringowy dla kobiet w biznesie, które chc? się rozwijać i awansować.

Specjalizacja: szczęście w pracy, customer centricity, przywództwo, efektywność pracy, rozwój kobiet

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!