Bal 14 lipca

Cena :
60 PLN / osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W tym roku, oprócz organizowanego co roku przyjęcia w rezydencji Ambasadora, wieczorem odbędzie się bal uliczny wydany przez Ambasadę Francji i Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce (CCIFP).

 ?więto 14 lipca będzie, jak każdego roku, wyj?tkowym wydarzeniem, okazj? do uczczenia francusko-polskiej przyjaźni. Francuskie przedsiębiorstwa mog? wykorzystać tę okoliczność do przedstawienia swych umiejętności licznym francuskim i polskim decydentom sektora publicznego i prywatnego.
Bal jest organizowany wspólnie przez Ambasadę Francji i Francusk? Izbę Przemysłowo-Handlow? w Polsce.

Oprawa muzyczna zostanie zapewniona przez orkiestrę oraz przez DJ. Pragniemy, by bal oddał szczególnš atmosferę zabaw organizowanych we Francji z okazji 14 lipca, by stał się manifestacjš francuskiego "esprit" i pozwolił naszym gościom zapoznać się z francusk? kultur? ludow?, tak podobn? do polskiej. W cenie wstępu (60 zł) zawarty jest bufet.

Partnerzy balu:

Miejsce :  Bistrot - Cul de sac  (ul.  Foksal 2, Warszawa)
Godzina rozpoczęcia balu : godz. 20.00
Ilość osób : pomiędzy 500 a 800 (wejście płatne na miejscu, 60 zł od osoby). Prosimy o potwierdzanie rezerwacji wstępu : ccifp(@)ccifp.pl , tel: (22) 696 75 80.


Sponsoring
W zamian za udział   w wysokości 12.000 zł proponujemy:
-  doł?czenie logo sponsorów wraz z adresem do zaproszeń i umieszcznie tych informacji na wszelkich dokumentach   zwi?zanych z balem,
-  umieszczenie logo sponsora na stronie internetowej ambasady (www.ambafrance-pl.org ) i Izby (www.ccifp.pl ) z odsyłaczem do strony sponsora,
-  10 bezpłatnych zaproszeń dla sponsora,
-  umieszczenia reklam sponsora przy wejściu i wewn?trz sal, w których odbędzie się bal.

Kontakt w sprawie sponsoringu  balu:
Pierre Larrey (Ambasada Francji) tel : (22) 529.30.14 / 529.30.11
lub Alain Colnot (Ambasada Francji), tel : (22) 529.36.20
lub Monika Constant (CCIFP) tel. : (22) 696.75.83, monika.constant(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!