Badanie satysfakcji pracowników


CCIFP: 8, rue Widok, Varsovie

Język : polonais

Cena :
gratuit

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Ostatnio wiele firm przeżywa problemy zwi?zane z rosn?c? rotacj? na stanowiskach specjalistycznych i wykonawczych. Pojawiaj? się także problemy z angażowaniem się pracowników w pracę.  Jak odkryć przyczyny takiego stanu rzeczy, a następnie jak rozwi?zać te problemy?

Odpowiedzi mog? zapewnić badania i programy rozwoju satysfakcji i zaangażowania pracowników. Wyodrębnić można cały zestaw metod i narzędzi, które pozwalaj? najpierw przeanalizować zastan? sytuację firmy, a następnie sformułować rekomendacje i podj?ć rzeczywiste działania naprawcze. Celem jest takie zwi?zanie pracowników z organizacj? i takie wzbudzenie ich wewnętrznej motywacji, aby zwiększyć ich zaangażowanie i w rezultacie poprawić konkurencyjność firmy na rynku.

Zagadnienia, które zostan? poruszone na spotkaniu:

  1. Warto czy nie warto ? Czyli cele badania satysfakcji pracowników.

2. Jak badać satysfakcję pracowników ? Czyli jakie narzędzia stosować aby otrzymać informacje, na których nam zależy.

3. Jak analizować wyniki badania satysfakcji pracowników? Czyli co zrobić z otrzymanymi wynikami.

Osoba prowadz?ca:

Agnieszka BERGTOLD-KUCZYŃSKA -  Trener, wykładowca i konsultant w zakresie polityki personalnej organizacji, kadrowych rozwi?zań systemowych – m. in. rekrutacja, motywacja, oceny, rozwój pracowników a także zarz?dzania relacjami w biznesie. Zrealizowała kilkadziesi?t projektów szkoleniowych i doradczych z zakresu m.in.: prowadzenia rozmów oceniaj?cych, przeprowadzania oceny pracowniczej, zarz?dzania personelem, obsługi klienta, skutecznej pracy w zespole, motywacji, coachingu, zarz?dzania stresem, planowania i ewaluacji procesów rozwojowych w organizacji, tworzenia i wdrażania systemów z obszaru zarz?dzania personelem . Certyfikowany praktyk testów Sigmund.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!