Autorytet a naturalność – styl zarządzania managerów wyższego szczebla (2 część)


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
350 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 600 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Druga część warsztatów, szytych na miarę, których pierwsza część odbędzie się 27 października. Program będzie dostosowany do potrzeb managerów, wskazanych podczas pierwszej części szkolenia.

 

>

Prowadz?cy :

Magdalena Niniewski - Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 7 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.
  
Posiada podwójn? – polsko-francusk? kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.
Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych. Najpierw wieloletnie doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w japońskiej firmie Ricoh - światowego lidera w dziedzinie reprografii, a następnie   doświadczenia konsultanta-coacha, trenera zdobyte we francuskich firmach konsultingowych.   
Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).
Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).
Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.
Żyj?c i pracuj?c w dwóch krajach jednocześnie, Magdalena odgrywa role mediatora w zetknięciu się odmiennych kultur oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia polsko-francuskich różnic kulturowych.
Jednocześnie poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.
W pracy z zespołami poprzez innowacyjna metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „inteligencji kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!