Autorytet a naturalność – styl zarządzania managerów wyższego szczebla (1 część)


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
350 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 600 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Być szefem firmy, liderem, osoba zarz?dzaj?c? w XXI wieku… Co to dokładnie oznacza?

 • Dokonywać samotnie biegu z przeszkodami ?
 • Być skupionym na osi?ganiu wyników ?
 • Cieszyć się autorytetem  ?
 • Zarz?dzać kompleksowości? i niepewności?  ?
 • Obawiać się porażki ?
 • Być zestresowanym ?
 • W?tpić ?
 • Nie radzić sobie z nabraniem dystansu ?
 • Czy wreszcie być Liderem 3 G  :  ?  Genuine   ?,  ?  Generous   ? et  ?  Generative   ? ?

Angielskie słowo  ?  genuine   ? zawiera w sobie trzy cechy, które każdy lider powinien w sobie rozwin?ć, aby móc doprowadzić organizacje do jej rozkwitu i przyczynić się do wypracowania jak najlepszego jej wizerunku. Tymi cechami s?   autentyczność, uczciwość i bezstronność oraz szczerość.      

Aby móc w pełni spełniać swoj? rolę i sprostać tak wielu wymaganiom, koniecznym jest uosobienie wymienionych wyżej cech. Możemy do nich dołożyć jeszcze jedn?, a mianowicie autorytet.       

Autorytet jest bezpośrednio zwi?zany z tożsamości? menedżersk?, która menedżer/lider zdołał wypracować i której jest w pełni świadomy, a która nie wynika tylko ze sprawowanego stanowiska i miejsca w   hierarchii.  

Pierwszy moduł, który otwiera cykl 3 spotkań będzie poświęcony tym właśnie zagadnieniom, staraj?c się przynieść odpowiedzi na następuj?ce pytania:

 • Czym jest tożsamość menedżerska  ? i co się na ni? składa  ?
 • Jak zbudować autorytet menedżerski  ?
 • Jak być skutecznym menedżerem/liderem zachowuj?c swoja naturalność  ?
 • Jakie s? atrybuty, które powinienem wzmocnić, a które powinienem wyciszyć?
 • Jaka jest różnica miedzy  ?  boss’em   ? a leaderem  ?

Dwa pozostałe moduły będ? skonstruowane w funkcji Państwa potrzeb, tak aby pozwolić Państwu na zaadresowanie tematów, które na dany moment s? dla Was najważniejsze i na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi.

Osoba prowadz?ca :

Magdalena Niniewski - Założycielka firmy „Evolutis” (styczeń 2007), działaj?cej w dziedzinie coachingu indywidualnego i zespołowego, komunikacji interpersonalnej i menedżmentu interkulturowego, Magdalena od 7 lat wykonuje swój zawód równolegle zarówno we Francji, jak i w Polsce.
  
Posiada podwójn? – polsko-francusk? kulturę. 25 lat przeżytych w Polsce, a następnie 25 lat doświadczenia zawodowego zdobytego we Francji, gdzie kontynuuje jego wzbogacanie poprzez współpracę z międzynarodowymi korporacjami.
Magdalena wykorzystuje w swojej pracy coacha, konsultanta i trenera ponad 20-letni? karierę zawodow?, która przebiegała w dużych koncernach międzynarodowych. Najpierw wieloletnie doświadczenie handlowo-menedżerskie uzyskane w japońskiej firmie Ricoh - światowego lidera w dziedzinie reprografii, a następnie   doświadczenia konsultanta-coacha, trenera zdobyte we francuskich firmach konsultingowych.   
Magdalena posiada wyższe wykształcenie humanistyczne (jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego), rozszerzonego podyplomowymi studiami w dziedzinie biznesu – MBA w Paryskiej Wyższej Szkole Handlowej (l’ESCP-Europe).
Magdalena jest również akredytowanym i regularnie superwizowanym w Paryżu coachem francuskiej Szkoły coachingu „Transformance” oraz psychoterapeut? posiadaj?c? dyplom Paryskiej Szkoły Gestaltu (EPG).
Jest członkiem francuskiego stowarzyszenia coachy Eliantis Partners.
Żyj?c i pracuj?c w dwóch krajach jednocześnie, Magdalena odgrywa role mediatora w zetknięciu się odmiennych kultur oraz przyczynia się do lepszego zrozumienia polsko-francuskich różnic kulturowych.
Jednocześnie poprzez coaching transformacyjny wspiera wysok? kadrę menedżersk? w procesie przemian zwi?zanych zarówno ze zmianami instytucjonalnymi, kulturowymi jak i tożsamościowymi.
W pracy z zespołami poprzez innowacyjna metodę „codéveloppement professionnel” przyczynia się do rozwijania tzw. „inteligencji kooperacyjnej”– podstawowego czynnika sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, a także nowego sposobu funkcjonowania zespołów wg zasady „co-opetition”.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!