Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników polskich do Francji i pracowników francuskich do Polski

Cena :
100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie)
300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

9.00 : Powitanie i śniadanie
9.15 :  Aspekty podatkowe oddelegowania pracowników  
                       -                   Rodzaje oddelegowania
                      -                   Zasady opodatkowania dochodów
                       -                   Planowanie podatków
  10:30 :   Aspekty koordynacji ubezpieczenia społecznego w UE                                      
                     -                   Zasady ogólne ustalania kraju ubezpieczenia społecznego  
                     -                   Zasady szczególne dot. pracowników delegowanych do Francji i do Polski
                     -                   Problemy z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych
11:15 : Dyskusja

Ernst & Young jest jedn? z wiod?cych międzynarodowych korporacji świadcz?cych usługi doradcze. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przedsiębiorstw znajduj?cych się na liście 1000 największych światowych firm magazynu Business Week pierwszym światowym liderem w dziedzinie doradztwa podatkowego, zatrudniaj?cym ponad 110 tysięcy specjalistów w 130 państwach. Polskie korzenie sięgaj? lat 1933/1939, kiedy brytyjska poprzedniczka   Ernst & Young, firma Whinney, Murray & Co prowadziła usługi doradcze w Warszawie. Jako Ernst & Young działa w Polsce od 1990 roku. Dzięki   poł?czeniu   z   zespołem   Andersena, Ernst & Young stał się największ? firm? audytowo - doradcz? na polskim rynku. Aktualnie działa w Polsce 8 biur Ernst & Young: w Warszawie, Poznaniu,   Wrocławiu,   Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Łodzi i Krakowie.
Seminarium poprowadzi:
Donka Darpatova - Menedżer w Zespole Human Capital Ernst & Young

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 100 PLN HT + 22 % VAT (firmy członkowskie CCIFP) oraz 300 PLN HT + 22 % VAT (firmy nieczłonkowskie). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 04.06.2003)

2.               Prosimy o przesłanie zgłoszenia   na adres e-mail: joanna.jaroch(@)ccifp.pl lub fax: +48 (22) 696 75 90

3.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!