Arbitraż handlowy – rozwiązywanie sporów handlowych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  Zagadnienia, które poruszymy na spotkaniu :

•                         czy arbitraż handlowy jest dla MŚP czy tylko dla dużych przedsiębiorstw

•                         jak wybrać najlepszy sposób rozwi?zania sporu w umowie

•                         co zrobić po powstaniu sporu – zarz?dzanie czasem i kosztami

Osoby prowadz?ce :

Dr Marek Jeżewski

Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Praktyk? Arbitrażu Inwestycyjnego. Jest specjalist? z zakresu arbitrażu międzynarodowego, zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnego, a także arbitrażu handlowego. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego PKPP Lewiatan w kadencji 2014-2017, The Society of International Economic Law (Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego), The International Law Association (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego), The Chartered Institute of Arbitrators.

Jest wykładowc? Uczelni Łazarskiego na studiach LLM w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego, gdzie wykłada międzynarodowe prawo gospodarcze, międzynarodowe prawo inwestycyjne oraz prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Jest autorem wiod?cej monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego pt. „Międzynarodowe prawo inwestycyjne”. Jest także autorem licznych publikacji, wydawanych zarówno w kraju, jak i za granic?. Przez szereg lat reprezentował Polskę w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), angażuj?c się w prace m.in. nad regułami przejrzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

Sylwia Uziębło

Prawnik. Sylwia Uziębło jest członkiem Zespołu Arbitrażu Gospodarczego i Arbitrażu Inwestycyjnego. Specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu sporów gospodarczych i inwestycyjnych. Doradza klientom na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego: od przygotowania strategii procesowej po reprezentację w toku procesu. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo inwestorom zagranicznym w sporach inwestycyjnych z państwem zainicjowanych zgodnie z umowami o popieraniu i ochronie inwestycji (ang. Bilateral Investment Treaties).

Jako studentka brała udział w wielu prestiżowych   konkursach z zakresu prawa międzynarodowego i arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego (17th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct Investment International Moot Competition 2010 and Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2011 – zwycięstwo w rundzie krajowej).

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!