Angażowanie zespołu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
650 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Menedżerowie cały czas szukaj? sposobów na to, by skuteczniej angażować swoje zespoły i zarażać pasj? do realizacji wspólnych celów. To z takimi pracownikami, organizacje osi?gaj? najlepsze wyniki i tworz? innowacyjne produkty. Prawdziwe wyzwanie pojawia się jednak, gdy zamiast atmosfery rozwoju, pojawia się presja czasu, oczekiwanie wysokiej jakości wyników, a naszym zadaniem jest zaangażowanie pracowników np. z tzw. pokolenia Y lub posiadaj?cych unikalne kompetencje, którzy mog? wybierać spośród najróżniejszych ofert i których trudno utrzymać w firmie. W czasie warsztatu pokażemy Państwu jak przełożyć mechanizmy występuj?ce w grach do budowania zaangażowania pracowników.

DLACZEGO WARTO?

Celem warsztatu jest pokazanie jak skutecznie motywować siebie i innych oraz jak zwiększać zaangażowanie w swoich zespołach. Program wykorzystuje wyniki badań opracowane na Uniwersytecie Stanforda, wprowadzaj?c metodologię 9 czynników zaangażowania – praktycznego narzędzia motywowania ludzi i zespołów.

Podczas warsztatu:

  • Przyjrzysz się wyzwaniom w pracy zespołu, od którego wymaga się wysokiej jakości wyników przy dużej presji czasu. Sprawdzisz jak jasno określony cel, natychmiastowy feedback czy gradacja trudności wpływaj? na zespół i jego skuteczność.
  • Sprawdzisz jaki jest Twój styl angażowania – jakim jesteś typem gracza, jakich graczy masz w swoim zespole i co motywuje poszczególne typy.
  • Przeanalizujesz współpracę ze swoim zespołem i dowiesz się jak możesz zwiększyć jego zaangażowanie.
  • Zainspirujesz się nowym podejściem do motywowania i angażowania, dopasowanym do specyfiki pracy z młodymi ludźmi.
  • Poznasz techniki zwi?zane ze zwiększeniem zaangażowania w zespole według koncepcji 9 czynników;   np. narzędzia udzielania informacji zwrotnej (metoda białych i czarnych pereł); matryce do podsumowywania projektów pozwalaj?ce na konstruktywne wyci?ganie wniosków z doświadczeń, proste techniki budowania przynależności do zespołu i firmy w codziennej pracy.

Zainspirowanie się światem gier ma ogromne znaczenie dla zarz?dzania zespołami, szczególnie w przypadku pokolenia Y, które bardziej niż inni potrzebuje powodu do zaangażowania, wykraczaj?cego poza benefity finansowe. W czasie warsztatu pokażemy narzędzia motywowania zaczerpnięte ze świata strategicznych gier on-line, w którym to świecie ludzie nie tylko angażuj? się w żmudne działania przez kilkanaście czy nawet kilkadziesi?t godzin w tygodniu, ale też płac? za to, żeby móc to robić. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać mechanizmy gier w swoich zespołach – zapraszamy na warsztat.

Trener :

Jagoda Gandziarowska-Ziołecka

Ekspert metody   gier i symulacji w procesach szkoleniowych. Partner zarz?dzaj?cy i współzałożycielka Pracowni Gier Szkoleniowych, Co-Founder Competence Game

Zrealizowała pond 1000 godzin spotkań, interwencji i szkoleń metod? gier. Specjalizuje się w wykorzystywaniu gier symulacyjnych w procesach budowy nowych zespołów, usprawniania komunikacji, wdrażania zasad współpracy opartej na zaufaniu i zorientowanej na osi?ganie celów. Wykładowca metody gier w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Pasjonuje j? jakość współpracy organizacji w życiu publicznym. Współtworzy programy dla administracji publicznej i sektora edukacji. Od 2010 roku jest członkiem zarz?du International Simulation and Gaming Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Gier i Symulacji ISAGA).

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!