„Klub wymiany doświadczeń zawodowych” dla Dyrektorów Finansowych

Cena :
Spotkanie nieodpłatne, zarezerwowane jedynie dla firm zrzeszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie 13 maja jest już trzecim spotkaniem z cyklu spotkań klubowych. Spotkanie jest zarezerwowane   wył?cznie dla Dyrektorów Finansowych i Dyrektorów Generalnych firm członkowskich.

W trakcie spotkania zaplanowane jest wyst?pienie   Mariusza Szałagana, Dyrektora Działu Transakcji Finansowych Banku BISE na temat "Zarz?dzania płynności? finansow? przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem papierów komercyjnych", Krzysztofa Sachs'a, Partnera w Zespole VAT Ernst&Young, na temat "Zmian w podatku od towarów i usług w świetle integracji z UE" oraz François Nail, Partnera Naj International, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie "Czy doświadczenie w zarz?dzaniu finansami przedsiębiorstwa nadal stanowi przepustkę do kariery?".

Klub wymiany doświadczeń zawodowych skupia osoby zajmuj?ce podobne lub tożsame stanowiska -   Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy Logistyki czy Dyrektorzy Handlowi. Spotkania w ramach Klubu daj? okazję do wzajemnego poznania, konfrontacji doświadczeń i dyskusji przy udziale eksperta.

  Spotkania klubowe s? organizowane dwa, trzy razy w roku dla każdej specjalizacji. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Nie przewiduje się obecności dziennikarzy.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!