7.03 International Speed Business Meeting w Poznaniu

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Belgian Business ChamberBrytyjsko-Polska Izba HandlowaFrancuska Izba Przemysłowo-HandlowaSzwajcarska Izba w Polsceoraz Skandynawsko-Polska Izba Handlowa   maj? przyjemność zaprosić na

7 marca 2012 o godz. 17.00 w PoznaniuHotel IBB Andersia,  Plac Władysława Andersa 3, 61-001 PoznańProgram spotkania :

• 17.00 - 18.30 - Speed Business MeetingBardzo atrakcyjna, sprawdzona formuła: każdy z uczestników wydarzenia weźmie udział w serii bezpośrednich spotkań, podczas których będzie miał okazję przedstawić krótko swoj? firmę, opowiedzieć o oferowanych oraz poszukiwanych usługach, wymienić się wizytówkami, nawi?zać nowe kontakty, pozyskać nowych klientów, dostawców, inwestorów… Każdemu ze zgłoszonych uczestników zostan? przydzielone różne stoły, a przy każdym z nich spotka się z 5/6 innymi osobami. Sesja każdego ze „stołów” trwa około 15 minut, zaś po jej zakończeniu - na sygnał – uczestnik przesiada się do wskazanego mu wcześniej kolejnego stołu. Po godzinie uczestnik wychodzi z nowymi 25 kontaktami. Jest to jedyna w swoim rodzaju formuła networkingowa pozwalaj?ca w tak krótkim czasie zdobyć tak wiele kontaktów.

• 18.30 - 20.00 - koktajl networkingowyBusiness Mixery ciesz? się bardzo duż? popularności? wśród członków wszystkich trzech izb. Uczestnikami tych spotkań s? prezesi, dyrektorzy, członkowie zarz?dów firm stowarzyszonych. Celem Business Mixerów jest stworzenie członkom izb możliwości nawi?zania nowych kontaktów biznesowych oraz umocnienie już istniej?cych w mniej formalnej atmosferze, w tym przypadku również zacieśnienia nowych relacji ze Speed Business Meetingu. Dla sponsorów jest to doskonała okazja do dodatkowej promocji i prezentacji firmy, jej produktów oraz usług wśród uczestników spotkania.Podczas tej części wieczoru przewidziana jest również loteria wizytówkowa.

Spotkania w grupach na Speed Business Meetingu mog?  odbywać się w języku polskim lub angielskim (w zależności od preferencji danej grupy). Wstęp wolny dla członków i osób zaproszonych przez Izby : prosimy o zapisanie 1 osoby z firmy na Speed Business Meeting, a  maksymalnie 2 osób na firmę na koktajl.

Zapisy poprzez odesłanie wypełnionego    formularza   w nieprzekraczalnym terminie 2 marca 2012 : Aneta Kowalik,  membres(@)ccifp.pl .

PARTNERZY  WYDARZENIA:

SPONSORZY NAGRÓD:

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!