5.04 Walne Zgromadzenie CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

5 kwietnia 2011 roku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce.  Rozpocznie się ono  o godzinie 17.00 w siedzibie Telekomunikacji Polskiej, ul.Twarda 18, w Warszawie, w sali 3.44.

Uprzejmie prosimy o przybycie o godz. 16h30 w celu rejestracji obecności.

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Może ona również reprezentować do 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

W trakcie spotkania mog? być Państwo reprezentowani przez inn? osobę, jeśli jest ona przedstawicielem firmy zrzeszonej w CCIFP i ma prawo głosu (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo).

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie niżej zał?czonego  formularza do dnia 29 marca 2011.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Formularz prosimy odesłać faxem na numer 022 696 75 90 lub mailem na adres: membres(@)ccifp.pl

Program i porz?dek obrad >>>Wybory Członków Rady

W tym roku, zgodnie z nowym statutem zatwierdzonym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2010 roku, 30 nowych Członków Rady CCIFP zostanie wybranych w głosowaniu grupami. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa będ? stanowić jedn? grupę, natomiast drug? grupę utworz? Wielkie Przedsiębiorstwa (których obroty roczne przekraczaj? 150 mln PLN).

Poniżej znajd? Państwo wyci?g ze statutu CCIFP precyzuj?cego skład Rady i sposób wyboru.

Kandydaci do Rady CCIFPGrupa MŚP

Ogólnopolska Grupa BrokerskaMariuszApelski  Prezes Zarz?du  CV  LM
ArcturusKatarzynaMolęda  Dyrektor Zarz?dzaj?cy  CV  LM
BPI PolskaMichałKurtyka  Prezes Zarz?du  CV  
Calan & AssociesBertrandJannet  Associe  CV  
D.P.K. DimitriSimon  Prezes    
EficomAnna KatarzynaNietyksza  Prezes  CV  LM
Geodis CalbersonBogdanMłynarczyk  Dyrektor Generalny  CV  LM
H.E.S.A.AndrzejMauberg  Wiceprezes Zarz?du  CV  
Ingerop PolskaAdamRogatko  Dyrektor  CV  LM
Kancelaria Adwokacka Czeszejko-SochackiWiktorCzeszejko-Sochacki  Prawnik  CV  
Kancelaria Prawna HermantKatarzynaHermant  Adwokat
KKG Kubas Kos GaertnerAgnieszkaStochlak-GautierSenior Associate  CV  LM
Les Echos de PologneVirginieLittle  Prezes Zarz?du    
NexityAndrzejWójcik  Dyrektor Rozwoju  CV  LM
Polska Izba UbezpieczeńGrzegorzPr?dzyński  Prezes Zarz?du  CV  LM
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Telekomunikacji Jerzy KuhnJerzyKuhn  Właściciel  CV  LM
SIIGregoireNitot  Prezes Zarz?du  CV  LM
SoleraFrankTelling-Saphar  Prezes Zarz?du    
Stowarzyszenie Francja - PolskaAdamSankowski  Prezes Zarz?du  CV  LM
Tokarczyk, Jędrzejczyk i Wspólnicy - GLNRobertJędrzejczyk  Partner  CV  LM
White & CaseJolantaKalecińska -Rossi  Partner  CV  LM

Grupa duże przedsiębiorstwa

  Air France  DavidGarcia    Dyrektor Generalny  CV  
  Auchan  Francois  Colombie  Prezes Zarz?duCV    
  AXA  Maciej  Szwarc  Prezes Zarz?du  CV  
  Bonduelle  Roman  Czernicki  Dyrektor Generalny  CV  LM
  Dalkia Polska  Cecilia  Tejedor  Dyrektor ds. rozwoju  CV  
  EDF Polska  Philippe  Castanet  Prezes  CV  LM
  KPMG  Bogusław  Kowal  Dyrektor  CV  LM
  Konsalnet  Adam  Pawłowicz  Prezes Zarz?du  CV  LM
  Leroy Merlin  Christophe  Dubus  Dyrektor Generalny  CV  
  Michelin Polska  Olivier  Dacquin  Dyrektor Handlowy  CV  LM
  Orbis S.A.  Laurent  Picheral  Prezes  CV  
  Peugeot Polska  Stefano  Casadio  Prezes  CV  LM
  Renault  Grzegorz  Zalewski  Dyrektor Generalny  CV  
  Société Générale  Tomasz  Wirth  Dyrektor Generalny  CV  LM
  Telekomunikacja Polska S.A.  Maciej  WituckiPrezes Zarz?du    CV  LM

Wyci?g ze statutu >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!