30.09 Komunikacja w zespole - szkolenie w Krakowie

Instytut Francuski w Krakowie, ul. Stolarska 15
See on map

Cena : 750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby

Passé

L'événement est terminé.

>


Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 30 września 2011 roku, w Krakowie.

 

Uczestnicy dowiedz? się jaki wpływ na ludzi ma umiejętna komunikacja oraz jak wiele można zyskać, w zależności od tego czy współpracownicy s? z nimi, czy przeciwko nim.

 

Program szkolenia oparty jest na wieloletnim doświadczeniu trenerskim prowadz?cego Artura Łukasika. Zawiera treści będ?ce wynikiem obserwacji tego co w komunikacji jest skuteczne, a co nie.

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem szkolenia jest pokazanie w jakim stopniu odpowiednia komunikacja w zespole wpływa na skuteczne zarz?dzanie. Czy i jak jesteśmy rozumiani? W jaki sposób budujemy relacje z innymi?

 

W trakcie szkolenia uczestnicy naucz? się rozpoznawać podstawowe typy komunikacyjne oraz dowiedz? się w jaki sposób z nimi rozmawiać, jak zlecać zadania, jak motywować i w jaki sposób wykorzystywać różnice, by zespół działał sprawnie.

 

Uczestnicy poznaj? tajniki dobrej komunikacji, budowania wizerunku menadżera oraz efektywnej współpracy z ludźmi.

 

 

Szkolenie jest skierowane do:

 

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwin?ć swoje umiejętności w zakresie udanej komunikacji i zarz?dzania grup? pracowników.

 

 

W programie:

 

  1. Powitanie i wprowadzanie do tematu   
  1. Miejsce komunikacji w zarz?dzaniu ludźmi   

 ?                   Budowanie autorytetu menadżera: jak dany rodzaj zachowania wpływa na ludzi? (ćwiczenia)

 ?                   Oczekiwania menadżera vs oczekiwania pracownika: czego oczekuję od firmy, przełożonego, kolegów? Czego oni ode mnie oczekuj?? Co z tego wynika? (praca w zespołach)

 ?                   Obszary pracy menadżera ze wskazaniem na dobr? atmosferę i komunikację

 

3.           Przewodnik menadżera po podstawowych umiejętnościach komunikacyjnych

 

 ?                   Komunikacja jako kluczowy element zarz?dzania

 ?                   Jak słuchać by do nas mówiono?

 ?                   Jak pytać by z nami rozmawiano? Pytania wspieraj?ce, buduj?ce zaangażowanie, szukanie rozwi?zania

 

4.           Przerwa obiadowa

 

5.           Przewodnik menadżera po stylach komunikowania

 

 ?                   Jaki jest mój własny styl komunikowania się? (test)

 ?                   Jak on wpływa na innych?

 ?                   Różnice w komunikowaniu ludzi i ich wpływ na zrozumienie, zaangażowanie, nastawienie do pracy

 ?                   Jak zlecać zadania, dawać informację zwrotn?, doceniać, rozmawiać z pracownikami w zależności od ich typu komunikacyjnego. Jak prosto rozpoznać dany typ?

 

6.           Podsumowanie: co i jak wdrożę w życie? Pytania / odpowiedzi.

 

 

Szkolenie poprowadzi:

 

      

Artur Łukasik

Posiada 16-letnie doświadczenie trenera w biznesie. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji, rozwoju osobistego, programowania neurolingwistycznego. Pracuj?c w branży finansowej, przygotowywał i prowadził szkolenia sprzedażowe i rozwojowe. W swojej karierze zawodowej przeszkolił kilkanaście tysięcy osób zajmuj?cych się sprzedaż? bezpośredni?. Pasjonat ksi?żek na temat psychologii, rozwoju osobistego, sprzedaży i NLP. Obecnie jego zbiór ksi?żek z tych tematów liczy ponad 1100 pozycji.

 

 

Partner merytoryczny:


    

  

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

Regulamin szkolenia >>>

------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPISY

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

CENA


750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
1 000 PLN netto - pozostałe osoby

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!