29.09 Badania opinii publicznej w komunikacji, budowaniu marki, śledzeniu efektywności działań PR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z respondentami oraz upowszechnienie nowych technologii wpłynęło na zdecydowane obniżenie kosztów i skrócenie czasu realizacji badań marketingowych. Dzięki temu, wyniki ankiet mog? coraz częściej być wykorzystywane przez PRowców, którzy niejednokrotnie musz? działać szybko, przy niskim budżecie.

Czytaj artykuł >>>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Uczestnikom spotkania przekazana zostanie praktyczna wiedza na temat sposobów wykorzystania badań marketingowych dla podniesienia efektywności działań PR. Zaproszeni przez nas eksperci zaprezentuj? przykłady dobrych praktyk, skutecznych sposobów wykorzystania wyników badań dla celów PR.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy wszystkie osoby zajmuj?ce się działaniami PR, dyrektorów i specjalistów marketingu, PR i komunikacji, osoby odpowiedzialne za kontakty z pras?, członków zarz?du i osoby odpowiedzialne za CSR w firmach.

 

W programie, m.in.:

 

  1. Sposoby wykorzystania sondaży opinii do tworzenia unikalnych i atrakcyjnych treści dla dziennikarzy
  2. W jaki sposób zbierać informacje pomocne dla opracowania strategii działań PR?
  3. Jakie s? sposoby pomiaru efektywności działań PR?
  4. Pomiar wskaźnika Corporate Social Responsibility  

Partner merytoryczny:


http://www.gfk.pl  

 

Prelegenci:

 

Katarzyna Żakowska

Dyrektor działu Media w GfK Polonia. Psycholog społeczny, zajmuje się badaniami marketingowymi od 15 lat. Specjalizuje się w badaniach dla sektora prasy, pomiarze efektywności komunikacji marketingowej i zagadnieniach CSR.

 

Bartosz Osiński

Business Development Manager w dziale Media w GfK Polonia. Absolwent SGH, badaniami zajmuje się od 14 lat. Na wszelkie możliwe sposoby mierzy świat on-line. Zajmuje się głównie pomiarami efektywności komunikacji w Internecie, badaniami usability, analiz? zachowań internautów, migracj? treści z TV, radia i prasy do Internetu.

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uwaga:
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>    

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!