29.05 Budowanie strategii komunikacji – czyli jak zdobywać przewagę konkurencyjną w dzisiejszych czasach?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
Brak wolnych miejsc

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z etapami budowy strategii komunikacji dla przedsiębiorstwa lub marki. Krok po kroku przeanalizujemy konkretne narzędzia i ich możliwości, które pozwolą nam uzyskać przewagę nad konkurencją.

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Przekazane informacje pozwol? uczestnikom na refleksję nad wdrożonymi już strategiami, na zastanowienie się, co działa, a co można jeszcze udoskonalić.

Na szkoleniu uczestnicy rozwin? następuj?ce umiejętności:
•       Myślenia strategicznego
•       Przeprowadzania analizy marketingowej
•       Projektowania strategii dla marki, organizacji, firmy
•       Analizy efektywności strategii
  
Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy właścicieli i osoby zarz?dzaj?ce firmami, mikroprzedsiębiorców, osoby zajmuj?ce się marketingiem i komunikacj? w firmach oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie budowania strategii komunikacji.

Program:

1.       Budowa marki – czyli od czego właściwie mam zacz?ć?

 • Modele architektury marek - analizy portfelowe, silne i słabe strony poszczególnych marek w portfelu, ich współdziałanie oraz zarz?dzanie nimi.
 • Cechy marki - unikalność na tle konkurencji, osobowość. Sposoby pozycjonowania. Rejony poszukiwań wyróżników marki.

2.       Cel do osi?gnięcia: „Działaj z wizj? końca!”

 • Sk?d się bierze pozycjonowanie i czemu służy?
 • Wyci?gniecie informacji z budowy marki - rola benefitów w komunikacji
 • Jak się wyróżnić i jak być unikalnym? - analiza komunikacji konkurencji
 • Analiza stanu dziś i jutro - opracowanie strategii dotarcia do efektów poż?danych oraz taktyka wdrażania rozwi?zań

3.       Budowanie grup docelowych – „Kto jest Twoim Klientem?”

 • Określenie grupy docelowej, jako podstawa budowy strategii komunikacji.
 • W jaki sposób kierować przekaz i co nim być powinno?

4.       Miejsca styku z grup? docelow?

 • …czyli o przestrzeni, na której komunikujemy się z konsumentami.
 • Jak je odszukać i wybrać te najbardziej efektywne?   

5.       Budżet: „Czy wiesz ile wydaje Twoja konkurencja?”

 • Mierz siły na zamiary - jakim budżetem dysponujesz i czy dokładnie wiesz, jakie maj? być efekty jego wydania?
 • Jakim budżetem dysponuje Twoja konkurencja? Określenie szans i zagrożeń.
 • Poszukiwanie białych plam na mapach komunikacji, obszarów do zagospodarowania.

6.       Strategia: „BIG IDEA”

 • Jak trafiać z przekazem do Konsumenta?
 • Jak tworzyć chemię między mark?/produktem a Konsumentem? Jak poruszać jego emocje?

7.       Taktyka: „Jak to wszystko zrobić, aby działać najefektywniej?”

 • W jaki sposób zaprojektować strategię, aby w trakcie wdrażania zachować elastyczność i osi?gn?ć lepsze wyniki?

8.       ROI: „Czy to mi się opłacało?”

 • Każda złotówka wydana na reklamę powinna zostać policzona i sprawdzona pod względem zyskowności – Jak się do tego zabrać?
 • Za pomoc? jakich narzędzi badać skuteczność wydanego budżetu?

Warsztaty poprowadzi:

Mikołaj Soszyński
Posiada 8 lat intensywnej praktyki w branży reklamowej. Jest dyrektorem zarz?dzaj?cym w Creative Group AMK. Doradza firmom m.in. w zakresie budowania strategii komunikacji. Creative Group AMK pracuje m.in. dla takich firm, jak: UPC Polska, Samsung, SONY, AXA DIRECT.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!