29.02 Krakowskie Śniadanie Biznesowe z Credit Agricole i Exco A2A


Hotel Novotel Kraków Centrum

Cena :
bezpłatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Dorota WALESIAK i  David JULLIARD  z Credit Agricole Bank Polska S.A.Raphael VIEUXMAIRE  z firmy doradczo-audytoskiej  Exco A2A PolskaSabina BARTYZEL  z Hotelu Novotel Kraków CentrumMonika CONSTANT  z  Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polscezapraszaj? Państwa na śniadanie biznesowe

29 lutego 2012 o  godz. 9:00w hotelu Novotel Kraków Centrumul. Tadeusza Kościuszki 5, 30-105 Kraków

Jakość sprawozdań finansowych a ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa przez bankiWaga i znaczenie sprawozdań finansowych w dzisiejszych czasach nie budz? większych w?tpliwości. Dane finansowe s? podstaw? do oceny działalności przez właścicieli, na ich podstawie podejmowanych jest wiele kluczowych decyzji. Poza pewnymi wymogami wynikaj?cymi z przepisów, niew?tpliwie na wagę i znaczenie sprawozdań finansowych wpływa szerokie zainteresowanie inwestorów giełdowych, banków, leasingodawców, analityków rynkowych, kontrahentów, organów skarbowych, czyli szeroko pojętego rynku i otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa.

Na ten temat wypowiedz? się eksperci Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz firmy audytorsko-doradczej Exco A2A Polska.

Jak rozmawiać z bankiem o finansowaniu?Jakie kryteria stosuj? banki przy ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa?Jakie znaczenie ma dla nich jakość sporz?dzenia sprawozdań finansowych?- ocena zdolności kredytowej firmy jako element decyzji banku o finansowaniu- wpływ otoczenia na ocenę ryzyka firmy- znaczenie właściwej komunikacji

Credit Agricole Bank Polska S.A.:David Julliard – Zastępca Dyrektora Pionu Bankowości Korporacyjnejoraz Dorota Walesiak – Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Warszawie.Spotkanie jest bezpłatne, wymagane potwierdzenie obecności.R.S.V.P. do dnia 27 lutego 2012 r. na adres : membres(@)ccifp.pl

Organizator

Partner merytoryczny i  finansowy
  Partner merytorycznyPartner

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!