28.09 Płatności mobilne - nowe regulacje i konsekwencje dla przedsiębiorców

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>


Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wejd? w życie przepisy, które zrewolucjonizuj? polskie regulacje dotycz?ce płatności. Przepisy te będ? implementacj? do polskiego porz?dku prawnego dyrektywy o usługach płatniczych oraz tzw. drugiej dyrektywy o pieni?dzu elektronicznym.

 

Zakres nowych przepisów będzie bardzo szeroki. Wiele podmiotów, które do tej pory uczestniczyło bezpośrednio lub pośrednio w świadczeniu usług płatniczych będzie musiało dostosować swoje wewnętrzne procedury i regulaminy do nowych regulacji.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Nowe regulacje spowoduj? powstanie bardzo złożonego stanu prawnego. Uczestnictwo w seminarium z pewności? pomoże:

 

 ?                     dowiedzieć się w jakim stopniu dany przedsiębiorca może podlegać nowym regulacjom,

 ?                     odpowiednio wcześniej przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów,

 ?                     poznać możliwości jakie stwarzaj? nowe regulacje,

 ?                     rozpoznać ryzyka, które stwarzaj? dla przedsiębiorców nowe przepisy.


Do kogo skierowane jest seminarium?

 

Zapraszamy podmioty uczestnicz?ce bezpośrednio lub pośrednio w świadczeniu usług płatniczych. W szczególności banki, duże sieci handlowe, przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

 

W programie, m.in.:

 

  1. Jak się odnaleźć w nowym przepisach?
  2. Podstawowe zagadnienia prawne zwi?zane z płatnościami.
  3. Przykłady praktycznego zastosowania nowych regulacji.

 

Partner merytoryczny:


http://www.wardynski.com.pl/  

 

Seminarium poprowadzi:

 

           Ewa Butkiewicz

Radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Doradza w projektach z zakresu life science, prawa bankowego i finansów, jak również sieci sprzedaży. Udziela pomocy prawnej bankom oraz instytucjom finansowym w zakresie spraw regulacyjnych oraz usług świadczonych przez te podmioty. Doradza we wszelkich aspektach zwi?zanych z regulacjami bankowymi oraz praktyk? polskiego nadzoru bankowego, jak również w kwestiach zwi?zanych z rynkiem walutowym oraz z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doradza w przygotowywaniu warunków świadczenia różnych usług bankowych (wł?czaj?c produkty konsumenckie), a także w zakresie elektronicznych instrumentów płatniczych i regulacji outsourcingowych oraz w zakresie struktur cash-poolingowych.

  Krzysztof Wojdyło
Adwokat, członek Zespołu Bankowości i Finansowania kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie zabezpieczeń oraz regulacjach dotycz?cych elektronicznych instrumentów płatniczych, obrotu wierzytelnościami i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego. Regularnie doradza największym polskim oraz zagranicznym instytucjom finansowym.

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.


Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!