27.06 Kto się boi wielokulturowej Europy?

Cena :
bezpłatne - prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres fundacja@geremek.pl

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

    CYKL DEBAT EUROPEJSKICH - 2 debataFrancuska Izba Przemysłowo-Handlowa w PolsceCentrum im. prof. Bronisława Geremkaoraz Ośrodek Kultury Francuskiej UWzapraszj? na debatęKTO SIĘ BOI WIELOKULTUROWEJ EUROPY?

27.06.2011Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sala 316godzina 18.00

Otwarcie: Robert JędrzejczykWiceprezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP)

Moderacja: Jarosław KurskiZastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej; w czasach PRL działał w opozycji demokratycznej. W latach 1989-90 był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy, zrezygnował gdy wybuchła „wojna na górze”. Autor pierwszej biografii Kuriera z Warszawy - Jan Nowak-Jeziorański, biografii Raymonda Arona Pokój z widokiem na historię, a także ksi?żki o Lechu Wałęsie Wódz.

Paneliści: Alain FinkielkrautFilozof i eseista francuski, wykłada kulturoznawstwo w École polytechnique pod Paryżem; prowadzi także audycjęRépliques na falach France Culture od 1987 r. Czuje się spadkobierc? myśli Emmauela Levinasa, Hanny Arendt i Milana Kundery. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych, francuskich filozofów i ceniony za swój intelektualny antykonformizm oraz zaangażowanie. Cztery ksi?żki Alain Finkielkrauta zostały przetłumaczone na język polski: W imię innego, Antysemicka twarz lewicy, SIC!, 2005, Niewdzięczność, SIC!, 2005, Zagubione człowieczeństwo, PIW, 199 oraz Porażka myślenia, NOWA, 1992.

Bassam Tibi

Emerytowany profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Getyndze. Skończył studia w Niemczech. Wykładał w ponad 30 Uniwersytetach m.in.: Berkeley, Stanford, Yale, a także na Bliskim Wschodzie, Afryce, Azji Płd.- Wsch. oraz w Australii. Pochodzi ze znanej muzułmańskiej rodziny z Damaszku. Autor 28 ksi?żek. W 1997 r. opublikowano po polsku jego ksi?żkę Fundamentalizm religijny.

Monika Płatek

Profesor, kierowniczka Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka i konsultantka m.in. OBWE, Open Society Institute - New York (OSI), członkini międzynarodowej rady programowej Journal of Law and Society, członkini Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: fundacja(@)geremek.pl

Cykl debat jest wspóln? inicjatyw? Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, Fundacji Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Pierwsze spotkanie poświęcone było  wspólnej pamięci europejskiej - gdyż jak mawiał Bronisław Geremek - nie sposób budować Europy i tożsamości europejskiej bez porozumienia wokół historii. Druga debata, będzie prób? odpowiedzi na pytania zwi?zane z wyzwaniami społeczno-cywilizacyjnymi, takimi jak demografia i wielokulturowość. Cykl zamknie dyskusja nad miejscem Europy w światowym ładzie gospodarczym.

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!