Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

25.06.2024 Szkolenie: Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych

On-Line,

Język :
Polski

Cena : WYDARZENIE FIRMY STOWARZYSZONEJ W CCIFP.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

Passé

L'événement est terminé.

Szkolenie on-line

25.06.2024

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie on-line pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółek kapitałowych„, które odbędzie się 25 czerwca (wtorek) 2024 r. o godzinie 10:00.

W  ramach szkolenia zapoznamy Państwa z problematyką odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółek kapitałowych (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej). Wskażemy ryzyka związane z pełnieniem funkcji członka zarządu, likwidatora, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub likwidatora w spółce kapitałowej. Przedstawimy podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej oraz powiemy Państwu, co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Zwrócimy szczególną uwagę na to, co powinien kontrolować członek zarządu / likwidator, jeżeli kondycja finansowa spółki się pogarsza i jakie działania uprzedzające powinien podjąć, aby uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla następujących osób: członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, członkowie komisji rewizyjnych oraz likwidatorzy spółek kapitałowych, doradcy ww. organów spółek, pracownicy Biura Zarządu / Departamentu Korporacyjnego, pracownicy działów prawnych, wspólnicy spółek kapitałowych.

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność cywilna członków organów wobec spółki:

– Podstawy prawne odpowiedzialności
– Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu zwalnia go z odpowiedzialności wobec spółki?
– W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności?
– Jak rozumieć naruszenie obowiązku dołożenia należytej staranności przez organ spółki?
– Kiedy roszczenia o naprawienie szkody się przedawniają?

2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki:

– Odpowiedzialność za niewniesienie kapitału zakładowego
– Odpowiedzialność w przypadku, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna
– Sposoby na uwolnienie się od odpowiedzialności
– Wykazywanie braku winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
– Wykazywanie braku szkody wierzyciela.

3. Odpowiedzialność członków organów na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego:

– Podstawa prawna odpowiedzialności
– Przykłady czynności mogących skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Prowadzący:

Andrzej Lulka – radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii Andrzej Lulka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów z zakresu Francuskiego i Europejskiego Prawa Handlowego, a także absolwent studiów MBA Executive na Akademii Leona Koźmińskiego; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie. W latach 2008 – 2012 Partner odpowiedzialny za działalność Działu Nieruchomości w ramach warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Gide Loyrette Nouel (Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN sp.k.). Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA, PLC Which Lawyer oraz Chambers Europe w dziedzinie prawa nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Solvay Brussels School of Economics & Management. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomości oraz prawie budowlanym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji finansowych. Prelegent na konferencjach branżowych. Posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim i niemieckim.

Dariusz Bełza –  radca prawny; Partner Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie; w ramach stypendium ERASMUS studiował na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie cywilnym oraz prawie umów związanych z obrotem, umowach najmu oraz zarządzaniem nieruchomościami, a także w sporach sądowych. Uczestniczy w negocjacjach ww. umów oraz rozwiązuje spory, w tym prowadzi sprawy sądowe dotyczące roszczeń z umów najmu. Dariusz posługuje się językiem angielskim.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

– 499 zł + VAT /osoba, przy rejestracji do 19.06.24,

– 699 zł + VAT /osoba, przy rejestracji od 20.06.24 do 25.06.24

Czas trwania szkolenia: 4 godziny + 30 minut przerwy (łącznie 4,5 godziny)

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: office(@)aoede.eu. W treści wiadomości prosimy o podanie danych do wystawienia faktury oraz danych uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail).  Każdy z uczestników, dzień przed planowym szkoleniem, otrzyma spersonalizowany link dostępu do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie.

W trakcie szkolenia będzie można zadawać pytania prelegentom na czacie. Prezentacja będzie dostępna dla wszystkich uczestników.

Do usłyszenia!

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!