25.05 Zapobieganie nadużyciom gospodarczym w praktyce

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>


Mówi się, że „okazja czyni złodzieja”. To przysłowie jest szczególnie trafne w odniesieniu do nadużyć gospodarczych, bowiem kwestia walki z nimi jest wci?ż słabo akcentowana zarówno w instytucjach państwowych, jak i w samych firmach.

 

Efekt? - Bezkarność nieuczciwych pracowników przekładaj?ca się na rosn?ce straty firm. To właśnie rol? menadżerów jest zatem wprowadzenie takiego systemu w firmie, który znacz?co ograniczyłby ryzyko.    

Czytaj artykuł >>>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem seminarium jest przekazanie jego uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania nadużyciom. W jego trakcie uczestnicy dowiedz? się między innymi:

 

 ?                   Jaki jest poziom zagrożenia nadużyciami w Polsce?

 ?                   Jak zaprojektować skuteczny, wewnętrzny system przeciwdziałania nadużyciom?

 ?                   Jak wprowadzić systemy wykrywania nadużyć?

 ?                   Jak zachować się w sytuacji nadużyć i jak nadzorować dochodzenie?

 ?                   Co zrobić, aby móc odzyskać poniesione szkody?

 

Nabyta wiedza pomoże menadżerom zmniejszyć ryzyka strat zwi?zanych z nadużyciami w ich firmach.

 

Kto powinien uczestniczyć?

 

Seminarium przeznaczone jest dla kadry zarz?dzaj?cej oraz dla pracowników działów kontroli wewnętrznej.

 

W programie:

 

  1. Opis przypadku – nieuczciwy dyrektor (film)  
  1. Wprowadzenie do tematu:

 ?                   Dlaczego tzw. „normalni” ludzie popełniaj? nadużycia?

 ?                   Statystyki i trendy

 ?                   Błędne przekonania dotycz?ce nadużyć

 ?                   Dlaczego firma powinna zarz?dzać ryzykiem nadużyć?

 

  1. Ocena ryzyka nadużyć:

 ?                   Nadużycia w zakupach – (opisy przypadków)

 ?                   Wskazówki nadużyć

 ?                   Dlaczego nie dostrzegamy niebezpiecznych sygnałów?

 

  1. Organizacja odporna na nadużycia:

 ?                   Dlaczego tradycyjne systemy kontroli wewnętrznej s? nieskuteczne w zapobieganiu nadużyciom?

 ?                   Spojrzenie na system kontroli wewnętrznej oczami przestępcy w białym kołnierzyku

 ?                   Oszacowanie ryzyka nadużyć

 ?                   Opracowanie i implementacja procedur i systemu kontroli przeciwko nadużyciom

 ?                   Organizacyjne i prawne rozwi?zania pomocne w zwalczaniu nadużyć

 ?                   Jak opracować plan działania w przypadku wyst?pienia nadużyć?

 

  1. Co zrobić, gdy podejrzewasz pracownika?

 ?                   Jak prawidłowo zareagować na anonim?

 ?                   Metody pozyskiwania informacji

 ?                   Określenie celów dochodzenia gospodarczego

 ?                   Kto może pomóc?

 ?                   Bezwzględna konieczność reakcji na nadużycia

 

  1. Zarz?dzanie dochodzeniem gospodarczym

 ?                   Szanse sukcesu dochodzenia (analiza kosztów i korzyści)

 ?                   Strategie prowadzenia dochodzeń gospodarczych

 ?                   Aspekty prawne

 ?                   Dowody w postaci elektronicznej i możliwość wykorzystania ich w postępowaniu prawnym

 

  1. Konfrontacja z podejrzanym

 ?                   Planowanie wywiadu

 ?                   Ustalenie miejsca

 ?                   Używanie otwartych pytań

 ?                   Jak rozpoznać, czy podejrzany kłamie?

 

  1. Co zrobić po zakończeniu dochodzenia?  

 ?                   Kiedy informować organy ścigania?

 ?                   Czy i komu ujawniać wyniki dochodzenia?

 ?                   Możliwości odzyskania utraconych środków

 ?                   Kontakt z mediami

 

 

Seminarium poprowadzi:

 

    Wojciech Dudziński  

Partner działu ds. przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym firmy Calan & Associes Sp. z o. o., właściciel  firmy Fraud Control oraz redaktor naczelny Magazynu Nadużyć.pl (serwisu zajmuj?cego się problematyk? nadużyć gospodarczych w firmach).  

Wojciech Dudziński posiada znacz?ce doświadczenie z zakresu audytu, finansów, prowadzenia dochodzeń gospodarczych oraz informatyki śledczej. Spędził wiele lat pracuj?c w dziale podatkowym i prawnym oraz finansowym takich firm jak PWC oraz Deloitte & Touche. Przez wiele lat pracował także w dziale ds. wykrywania nadużyć gospodarczych Deloitte & Touche, gdzie przeprowadził wiele udanych dochodzeń gospodarczych zarówno w Polsce jak i zagranic?. Jego międzynarodowe doświadczenie zawiera między innymi prowadzenie dochodzeń gospodarczych dla: Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie, SEC ( US Security Exchange Commission) przeciwko ABB Ltd oraz ABB Vetco Grey w Kazachstanie i Azerbejdżanie, sektora bankowego na Łotwie. W Polsce Wojciech Dudziński doradzał w zakresie zwalczania nadużyć, wielu firmom ze wszystkich istotnych sektorów gospodarki.


Partner merytoryczny:

http://www.calan.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!