24.03 Komunikacja w zespole


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Nowy nabór na pierwsze  szkolenie w ramach cyklu „ABC kierowania zespołem”. Program szkolenia oparty jest na wieloletnim doświadczeniu trenerskim prowadz?cego Artura Łukasika. Zawiera treści będ?ce wynikiem obserwacji tego co w komunikacji jest skuteczne, a co nie.

 

Uczestnicy dowiedz? się jaki wpływ na ludzi ma umiejętna komunikacja oraz jak wiele można zyskać, w zależności od tego czy współpracownicy s? z nimi, czy przeciwko nim.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem szkolenia jest pokazanie w jakim stopniu odpowiednia komunikacja w zespole wpływa na skuteczne zarz?dzanie. Czy i jak jesteśmy rozumiani? W jaki sposób budujemy relacje z innymi?

 

W trakcie szkolenia uczestnicy naucz? się rozpoznawać podstawowe typy komunikacyjne oraz dowiedz? się w jaki sposób z nimi rozmawiać, jak zlecać zadania, jak motywować i w jaki sposób wykorzystywać różnice, by zespół działał sprawnie.

 

Uczestnicy poznaj? tajniki dobrej komunikacji, budowania wizerunku menadżera oraz efektywnej współpracy z ludźmi.  

 

Szkolenie jest skierowane do:

 

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwin?ć swoje umiejętności w zakresie udanej komunikacji i zarz?dzania grup? pracowników.  

 

W programie:

 

1.           Psychologia różnic indywidualnych:

Wprowadzenie w tematykę, ukierunkowanie na to, że różnice widać lub trzeba je dostrzec (różnice zewnętrzne i wewnętrzne)

2.           Tworzenie profilu osobowości:

Pokazanie na przykładzie grupy uczestników jak ludzie różni? się od siebie, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani, pokazanie wskaźników po których rozpoznajemy typy.

 ?                   Test osobowości

 ?                   Osobowość jako kombinacja różnych typów

 ?                   Zachowania jako wyróżnik typu osobowości

3.           Rozpoznawanie typu osobowości / Jak po zachowaniu osoby rozpoznawać z jakim typem osobowości mamy do czynienia?

 ?                   Charakterystyczne zachowania

 ?                   Opis charakterystycznych zachowań

4.           Dopasowanie stylu komunikacji i skuteczne strategie w procesie komunikacji

Na tym etapie wiemy już jakie s? różnice oraz jakie s? preferencje komunikacyjne danego typu osobowościowego. Potrafimy rozpoznawać poszczególne typy. W trakcie modułu 4 nauczymy się praktycznego zastosowania modułów 1-3 w zarz?dzaniu zespołem. Nauczymy się nie tylko jak mówić, ale także jak? strategię w komunikacji przyj?ć, aby skuteczna komunikacja stała się partnerem menadżera w dobrym zarz?dzaniu zespołem.

 ?                   Budowanie relacji i efektywna komunikacja

 ?                   Preferowany rodzaj informacji

 ?                   Zasady dobrej współpracy: zlecanie zadań, udzielanie informacji zwrotnych

5.           Podsumowanie: co i jak wdrożę w życie? Pytania / odpowiedzi

Partner merytoryczny:


http://www.bogaczlawendowski.pl/  

 

 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

Regulamin szkolenia >>>

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu  

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=1564


Więcej informacji, kliknij tutaj >>>

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

 

JAKI JEST KOSZT?

 

 ?                   Pojedyncze szkolenie :

750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 000 PLN netto - pozostałe osoby

 

 ?                   Cały cykl - 6 szkoleń:

4  500 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
6  000 PLN - pozostałe osoby

 

Rezerwacja zostanie dokonana na firmę, z możliwości? modyfikowania nazwisk zgłaszanych pracowników w jego trakcie.

 

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!