23.05 Programy lojalnościowe i motywacyjne w prawie podatkowym


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Celem seminarium jest przedstawienie podstawowych konsekwencji podatkowych związanych z organizacją różnego rodzaju programów lojalnościowych i motywacyjnych, a także przedstawienie możliwości optymalizacji podatkowej w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie obciążeń w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

>

Omówimy w szczególności konsumenckie programy oparte na zbieraniu punktów za zakupy, programy rabatowe, jak również programy motywacyjne dla partnerów handlowych, w tym ich pracowników. Zwrócimy również uwagę na pułapki podatkowe, które mog? się pojawić w przypadku przyst?pienia firmy do coraz bardziej popularnych programów wielopartnerskich.

  

Dlaczego warto uczestniczyć?

Na seminarium powiemy o aktualnym podejściu władz podatkowych w zakresie klasyfikacji różnego rodzaju programów lojalnościowych.

  

Omówimy zasady konstruowania akcji promocyjnych o charakterze programów lojalnościowych w taki sposób, by nie traciły one na  atrakcyjności w oczach ich adresatów, i jednocześnie nie zwiększały ryzyka podatkowego dla organizatorów.

  

Uczestnicy otrzymaj? rzeteln?, kompleksow? i praktyczn? wiedzę podatkow? przekazan? w sposób przystępny również dla osób, które nie maj? przygotowania „podatkowo – księgowego”.

Do kogo skierowane jest seminarium?

  

Do udziału zapraszamy przede wszystkim pracowników działów marketingu, trade marketingu, sprzedaży, agencji reklamowych, ale również działów księgowo-finansowych dokonuj?cych klasyfikacji wydatków promocyjno-marketingowych.

Program seminarium:

1.             Ogólne zasady opodatkowania w programach lojalnościowych.

2.             Najważniejsze zmiany podatkowe i ich praktyczne konsekwencje dla programów lojalnościowych.

3.             Różnice w zasadach opodatkowania w najczęstszych modelach programów lojalnościowych.

4.             Typowe błędy, pułapki oraz kwestie sporne organizatora i uczestnika programów lojalnościowych.

5.             Podsumowanie konsekwencji opodatkowania nagród po stronie beneficjentów i metod optymalizacji podatkowych.

  

Prowadzenie:

  

Katarzyna Szafrańska-Blank Starszy menedżer w zespole produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji w dziale prawno-podatkowym PwC. Katarzyna jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Specjalizuje się w kwestiach dotycz?cych zarz?dzania ryzykiem podatkowym w zakresie wydatków marketingowych. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w doradztwie oraz szkoleniu Klientów w tym zakresie (około 100 przeprowadzonych warsztatów). Jest współautork? publikacji z tej dziedziny, w tym ksi?żki "Reprezentacja, reklama i promocja. Zagadnienia podatkowe" oraz autork? wielu publikacji prasowych.

Partner merytoryczny:

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!