23.02 Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek handlowych oraz jej ubezpieczenie


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami odpowiedzialności członków zarz?du i pozostałej kadry zarz?dzaj?cej zwi?zanej z wykonywaniem ich funkcji oraz możliwości? ubezpieczenia ryzyk zwi?zanych z t? odpowiedzialności?.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

W trakcie seminarium omówione zostan? wszystkie rodzaje odpowiedzialności prawnej, jakiej może podlegać kadra zarz?dzaj?ca spółek i zwi?zane z tym ryzyka. Wskazane zostan? korzyści płyn?ce dla kadry zarz?dzaj?cej z zawarcia umowy ubezpieczenia (zwanej D&O) oraz na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w celu korzystnego dla ubezpieczonego ukształtowania warunków tej umowy, a ponadto także implikacje podatkowe zwi?zane z zawieraniem umów ubezpieczenia tego rodzaju.

  
Czytaj artykuł >>>

Seminarium skierowane jest do:

Zapraszamy członków zarz?du i kadrę zarz?dzaj?c?  spółek handlowych.

 

W programie:

 

Część I:

 ?                 Rodzaje odpowiedzialności prawnej jakiej może podlegać kadra zarz?dzaj?ca spółek handlowych, w tym przede wszystkim: odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna, z uwzględnieniem także odpowiedzialności karnej skarbowej.

 ?                 Najnowsze tendencje w orzecznictwie wpływaj?ce na praktyczny wymiar odpowiedzialności kadry zarz?dzaj?cej.

Część II:

 ?                 Ubezpieczenie odpowiedzialności kadry zarz?dzaj?cej, w tym przedmiot i zakres ubezpieczenia, na podstawie przepisów prawa z uwzględnieniem praktyki rynkowej.

 

Partner merytoryczny:

 

http://www.bmsp.com.pl  

 

Seminarium poprowadz?:

    

dr Ewa Boryczko

Partner, radca prawny w Kancelarii BMSP Boryczko Malinowska Świ?tkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym zwi?zanym z tworzeniem na terenie RP przedsiębiorstw przez podmioty zagraniczne, zwłaszcza z kapitałem francuskim. Ma również doświadczenie w organizacji kompleksowej obsługi prawnej dużych przedsiębiorców, w szczególności zakładów przemysłowych i sieci handlowych. Jest specjalistk? w zakresie prawa korporacyjnego.

dr Katarzyna Malinowska

Partner, radca prawny w Kancelarii BMSP Boryczko Malinowska Świ?tkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Specjalizuje się w prawie rynków finansowych, w tym w problematyce prawa ubezpieczeń gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów ubezpieczeniowych i bankowych, w tym konstruowaniu i dostosowywaniu wzorców umownych w ubezpieczeniach i bankowości do przepisów prawa i praktyki rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań nadzoru ubezpieczeniowego oraz przepisów o ochronie konkurencji i konsumenta.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!