22.02 Skuteczny manager, czyli jak wdrażać plany i realizować cele?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Pierwsze szkolenie z cyklu „ABC kierowania zespołem” ma na celu zapoznanie uczestników z czynnikami utrudniaj?cymi lub wspieraj?cymi efektywność managera oraz opracowanie osobistego planu budowania własnej skuteczności.

 

Formuła szkolenia:

 

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymaj? ankietę badaj?c? ich oczekiwania i wiedzę w zakresie własnej efektywności celem dopasowania treści szkolenia do ich oczekiwań. Szkolenie będzie miało formułę otwartej dyskusji, pracy zespołowej i indywidualnej, a także ćwiczeń praktycznych. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zadanie domowe, którego zrealizowanie w terminie będzie warunkować ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu.

 

Do udziału zapraszamy:

 

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwijać swoje umiejętności w zakresie skutecznego działania.

 

Program:

 

1.           Wprowadzenie do tematu:

 

 ?             Moja skuteczność menadżerska - ćwiczenie otwieraj?ce

 ?             Co oznacza skuteczność menadżera?

 ?             Pokolenie owiec? – Czego pracownicy potrzebuj? i oczekuj? od menadżera – ujęcie przez pryzmat kompetencji menadżerskich, co je różni od kompetencji pracowniczych, wymagania pracodawcy względem menadżera? – film i dyskusja

 ?             Omówienie oczekiwań uczestników i zakontraktowanie zasad współpracy na szkoleniu

 

2.           Skuteczność menadżera:

 

 ?             Moje autorytety liderskiej skuteczności – ćwiczenie

 ?             Wprowadzenie w temat postawy menadżera i jej wpływu na skuteczność zespołu – „Od Temistoklesa do dziś” – trener omawiaj?c pokazuje, co wpływa na skuteczność menadżera

 ?             Cele – rzecz prosta, oczywista i codzienna? – ćwiczenie otwieraj?ce. Omówienie roli celów w budowaniu zaangażowania i realizacji zadań. Czy Twoi ludzie wiedz? dok?d zmierzasz?

 ?             Czy jako menadżer jestem tym, który buduje skuteczność zespołu? – test

 

3.           Skuteczność osobista:

 

 ?             „Dziś i jutro” - ćwiczenie

 ?             Na czym mogę budować swoj? skuteczność?

 ?             Kierunki mojego życia / mojej pracy – ćwiczenie, którego efektem jest utworzenie planu skuteczności osobistej

 

4.           Zakończenie:

 ?             Pytania, zadanie domowe, ankiety, inspiracje

 

 

Szkolenie poprowadzi:  

 

        Anna Jaguszewska-Bogacz

Posiada 16-letnie doświadczenie trenera w biznesie, w tym 5-letnie jako menadżer. Jest współwłaścicielem firmy Bogacz & Lawendowski, w której odpowiada za poprawność merytoryczn? projektów. Specjalizuje się w szkoleniach kadry kierowniczej i wdrażaniu rozwi?zań coachingowych. Prowadzi indywidualny coaching menadżerów oraz indywidualne sesje szkoleniowe.    


Partner merytoryczny:


http://www.bogaczlawendowski.pl/  


  
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, w siedzibie CCIFP. W cenę wliczone s? przerwy kawowe, poczęstunek na lunch oraz materiały.

    
JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wysyłaj?c maila na adres anna.silska@ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon) i firmy (adres, NIP).

Regulamin zapisu na szkolenie >>>>

JAKI JEST KOSZT?


• Cena pojedynczego szkolenia:

800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
1 100 PLN netto - pozostałe osoby

Przy zapisie na cały cykl ABC Kierowania zespołem, jedno szkolenie w pakiecie jest bezpłatne!  

4 000 PLN netto zamiast 4 800 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP
5 800 PLN zamiast 6 600 PLN - pozostałe osoby

Warunkiem skorzystania z rabatu jest dokonanie przedpłaty za cały cykl do 10 lutego 2012 wł?cznie. Rezerwacja zostanie dokonana na firmę, z możliwości? modyfikowania nazwisk zgłaszanych pracowników w trakcie trwania cyklu.

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu:

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=news&lang=pl&shownews=1875

Więcej informacji o cyklu >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!