21.06 - Klub Inwestycji Publiczno-Prywatnych


Siedziba CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Praktyczne aspekty prawno-podatkowe przedsięwzięć infrastrukturalnych w formule PPP

Podczas spotkania eksperci z kancelarii Salans oraz Krupa Srokosz Patryas omówi? aspekty prawne i podatkowe projektów infrastrukturalnych realizowanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentacja obejmie kwestie struktury PPP, procedury wyboru partnera prywatnego, finansowania i „bankowalności” projektów oraz aspekty podatkowe i prawa pomocy publicznej. Eksperci przedstawi? szerokie spektrum aspektów prawno-podatkowych istotnych dla przedstawicieli biznesu zainteresowanych przeprowadzeniem b?dź finansowaniem projektów infrastrukturalnych w trybie PPP w Polsce.

Temat omówiony zostanie na praktycznym przykładzie projektu rewitalizacji dworca PKP i terenów przydworcowych miasta Sopot, przy którym doradza Salans. Jest to pionierskie przedsięwzięcie zakładaj?ce rewitalizację terenów miejskich przy współpracy PKP i Miasta z udziałem partnera prywatnego. Projekt jest atrakcyjny nie tylko z uwagi na jego atuty ekonomiczne, ale również z uwagi na jego precedensowy charakter, który może zapocz?tkować serię podobnych projektów w wielu innych miastach.

DATAponiedziałek, 21 czerwca 2010, godz. 09:00 - 11:00
MIEJSCEsiedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

AGENDA SPOTKANIA:

9.00 Rejestracja

9.15 Prezentacje i dyskusja:

v               Możliwe formuły prawne realizacji przedsięwzięcia z udziałem podmiotu publicznego i partnera prywatnego: PPP, koncesje na roboty budowlane lub usługi, inne rozwi?zania

Bartosz Clemenz, counsel, Salans

v               Procedura wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy koncesji (lub innej umowy PPP zawieranej w procedurze koncesji)

Tomasz Srokosz, partner, Krupa Srokosz Patryas

v               Pomoc publiczna w projektach PPP

Małgorzata Dobrzyńska-D?bska, senior associate, Salans

v               Optymalne rozwi?zania podatkowe i finansowania przedsięwzięcia

Cezary Przygodzki, counsel oraz Mateusz Toczyski, partner, Salans

11.00 Zakończenie spotkania

 

PARTNER  


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 czerwca 2010.

Celem spotkań Klubu IPP jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w dziedzinie inwestycji i PPP. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!