21.02 Klub marketingu i PR

Cena :
BRAK WOLNYCH MIEJSC

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Różnice międzykulturowe a komunikacja w biznesie

 

Działaj?ca w globalnym otoczeniu firma, której pracownicy nie maj? kompetencji kulturowych naraża się na szereg nieudanych działań, do których zaliczyć można m.in.: nieudane negocjacje, złe relacje z klientami i partnerami, niepowodzenia w restrukturyzacji, we wprowadzaniu zmian, tworzenie nieskutecznych strategii, niemożność ich wdrożenia, złe kampanie reklamowe.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celem będzie wymiana doświadczeń z zakresu różnic kulturowych zwi?zanych z komunikacj? w biznesie.

 

DATA:                      wtorek, 21 lutego 2012, godz.: 16:00 – 18:00

MIEJSCE:              siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

 

Celem spotkania będzie ułatwienie funkcjonowania, zarówno w sferze zawodowej jak i społecznej, osób zajmuj?cych się komunikacj?, marketingiem i PR w międzynarodowych firmach, uświadomienie sobie istnienia potężnych kodów kulturowych, które wpływaj? na decyzje i postępowanie ludzi, a przez to uniknięcie wielu nieporozumień i problemów przekładaj?cych się często na duże sumy pieniędzy.

 

Moderatorem spotkania będzie dr Andrzej Lewandowski, z wykształcenia chirurg, z zamiłowania trener, nauczyciel, menedżer, biznesmen. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie i Uniwersytetu Londyńskiego (Royal Holloway College) - MBA w Zarz?dzaniu Międzynarodowym. Doświadczenie zdobywał na różnych stanowiskach menadżerskich w wielu krajach, na różnych kontynentach. Autor programów dotycz?cych m.in.: różnic międzykulturowych w biznesie, kultury innowacji, negocjacji międzykulturowych. Pan Andrzej jest wieloletnim wykładowc? Francuskiego Instytutu Zarz?dzania.

 

Życie roi się od „złych przykładów”. Oto kilka z nich:

 

 ?                 Ogłoszenie reklamowe firmy Elektrolux w USA: „Electrolux sucks better", w którym twórcy sloganu najwyraźniej nie rozumieli miejscowego slangu;

 ?                 Polska mleczarnia, która zdobyła duży kontrakt na eksport cukierków „krówek” do Indii. Po wysyłce pierwszej partii kontrakt został jednak zerwany w burzliwych okolicznościach. Cukierki wysłane zostały w opakowaniach z wizerunkiem tego świętego dla Hindusów zwierzęcia;

 ?                 Amerykanin szefuj?cy od tygodnia dużej firmie z branży budowlanej w Polsce zapytany o pierwsze wrażenia, powiedział: "czuję, że mnie tu nie lubi? - nikt się do mnie nie uśmiecha";

 ?                 Jedna z kieleckich firm, która przeszła parę lat temu w ręce Japończyków - w miarę upływu czasu narastały wzajemne uprzedzenia i konflikty między polsk? załog? a japońskimi menedżerami. Polacy w dobrej sk?din?d wierze korygowali japońskich szefów używaj?c słowa "nie"….

 

Partner merytoryczny:

http://www.mba.edu.pl


BRAK WOLNYCH MIEJSC

Celem spotkań Klubu marketingu i PR jest umożliwienie wymiany kontaktów i doświadczeń zawodowych dla osób pracuj?cych w działach marketingu, komunikacji czy PR w firmach. Spotkania te s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Uczestnictwo jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy). Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!