20.06 Klub HR


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zmieńmy kierunek myślenia - Działy HR jako wsparcie w dostarczaniu rezultatów biznesowych. Świadome zarządzanie programami świadczeń pozapłacowych przekładające się na sukces firmy poprzez zadowolenie pracowników.

 

>

  • Świadczenia pozapłacowe – czy rzeczywiście ułatwiaj? pracę działów HR? Jakie s? zalety i wady z wdrażania ich w firmie?
  • Czy dzięki świadczeniom pracownicy s? bardziej zainspirowani i zaangażowani w swoje obowi?zki? Jakie czynniki determinuj? wpływ świadczeń pozapłacowych na zaangażowanie pracowników?
  • Czy Twoja firma na pewno wykorzystuje wszystkie zwolnienia podatkowe, dzięki którym osi?gnie wymierne korzyści finansowe?
  • Trendy na rynku pracy, w jakim kierunku postępuj? zmiany: Polska a Europa. Jakie s? europejskie trendy w motywacji pracowników? Jak recesja wpływa na samopoczucie pracowników?

Stare problemy i nowe rozwi?zania…

Celem spotkania jest odpowiedź na powyższe pytania, poszerzenie wiedzy o nowe zagadnienia i rozwi?zania, wskazanie innych dróg rozstrzygania problemów. W dyskusji posłuż? nam wyniki badań przeprowadzone na pocz?tku 2012 r. przez niezależny instytut badawczy IPSOS: „Well-being at work & employee motivation in Europe”. Każdy z uczestników otrzyma europejskie wyniki badań oraz przepisy prawne reguluj?ce otrzymywane świadczenia pozapłacowe.

DATA:   środa, 20 czerwca 2012, godz. 8:45 - 10:45
MIEJSCE:   siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Spotkanie poprowadz?: Henrietta Varju, Ekspert w zakresie świadczeń pozapłacowych i lojalności w biznesie, Dorota Walerjan, Doradca podatkowy, Counsel w Kancelarii Hogan Lovells oraz Sławomir Mikołajuk, Radca prawny, Starszy Prawnik w Kancelarii Hogan Lovells.

Dorota Walerjan Doradca podatkowy, Counsel w Kancelarii Hogan Lovells. Od 2007 r. współpracuje z Kancelari? Hogan Lovells, gdzie specjalizuje się w obsłudze podatkowej obrotu nieruchomościami, inwestycji w infrastrukturę oraz transakcji ubezpieczeniowych. Przeprowadziła kilkadziesi?t edycji szkoleń z zakresu prawa i podatków, w tym – z dziedziny opodatkowania benefitów pracowniczych. Jest autork? ksi?żek oraz szeregu specjalistycznych publikacji. Prowadzi wykłady na SGH, współpracuje z firm? Sedlak&Sedlak oraz Francuskim Instytutem Zarz?dzania, gdzie wykłada na studiach MBA.

Sławomir Mikołajuk, Radca prawny, Starszy Prawnik w Kancelarii Hogan Lovells. Doł?czył do departamentu podatkowego Hogan Lovells w 2006 r. Zajmuje się doradztwem podatkowym dla klientów krajowych oraz zagranicznych w zakresie ich bież?cej działalności jak i przy transakcjach (o charakterze M&A, przekształceń, międzynarodowego obrotu towarowego). Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradzał również przy wielu projektach w zakresie transgranicznego opodatkowania osób fizycznych. Jest autorem licznych artykułów prasowych dotycz?cych tematyki podatkowej publikowanych w Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej.

Henrietta Varju – Ekspert w zakresie świadczeń pozapłacowych i lojalności w biznesie. W 2003 r. wprowadziła na rynek pierwsze karty przedpłacone MasterCard we współpracy z Kredyt Bankiem. Wdrożyła również wiele innowacyjnych produktów razem z VISA i Citibankiem. Obecnie pracuje jako Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w Edenred Polska. Odpowiada za strategię wprowadzaj?c? nowe produkty i usługi.  

PARTNERZY:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin