19.05 Telewizja internetowa i wirtualne studio telewizyjne - warsztaty

Cena :
500 pln / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 pln - firmy niestowarzyszone lub osoby prywatne

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Nowatorskie narzędzia komunikacji w marketingu, PR i reklamie

 

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych kanałów komunikacyjnych wykorzystuj?cych technologie telewizyjne. Podczas spotkania zaprezentujemy sposoby wykorzystania wirtualnego studia i telewizji internetowej zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej firmy.

 

Szkolenie będzie poł?czone z praktyczn? demonstracja narzędzi przy jednoczesnej możliwości ich wypróbowania na żywo. Uczestnicy otrzymaj? płytę z ich próbnym nagraniem.

 

Dlaczego warto uczestniczyć ?

 

Zapraszamy do poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie najnowszych technologii, które pozwalaj? wzbogacać komunikację firmy i otwieraj? nowe możliwości dla jej promocji.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

 

Pracownicy działów komunikacji, promocji, marketingu i reklamy, rzecznicy i PR-owcy, pracownicy działów HR, brand managerowie.

 

W programie:

 

1.                 Część teoretyczna

 ?               Nowatorskie sposoby komunikowania stosowane przez firmy w dzisiejszych czasach

 ?               Czym jest wirtualne studio TV? Jak funkcjonuje telewizja internetowa?

 ?               Możliwości wykorzystania wirtualnego studia i telewizji internetowej w komunikacji firmy

 

2.                 Część praktyczna

 ?               Pokaz możliwości wirtualnego studia i telewizji internetowej dla wszystkich

 ?               Praktyczne próby w wirtualnym studiu, indywidualne nagrania z uczestnikami

 

 

Wirtualne studio TV będzie zamontowane w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu w siedzibie CCIFP. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wypróbowania jego możliwości  i dokonania nagrania próbnego.

 

Celem zapewnienia Państwu komfortowych warunków szkolenia, liczba osób uczestnicz?cych w warsztatach jest ograniczona do 10 uczestników.

 

Szkolenie poprowadz?:
Rafał Jarz?bek i Jolanta Plieth-Cholewińska

 

Głos w dyskusji:
Piotr Czarnowski,  First PR

  

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rafał Jarz?bek

Wiceprezes Zarz?du ds. Technicznych WorldIXI Polska S.A. Absolwent informatyki na Wojskowej Akademii Technicznej. Zarz?dzał systemami komputerowymi m.in. w Centrum Informatyki Wojski Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Centrum Automatyzacji Obrony Powietrznej. Od 1997 roku był zwi?zany z Telewizj? Polsat S.A., gdzie nadzorował projekty zwi?zane z systemami sieciowymi oraz laboratorium ITV. Przez kilka lat pracował także w Polsacie Cyfrowym S.A., gdzie był odpowiedzialny za sekcję usług multimedialnych oraz dział programowania i obsługi dekoderów. Od 2006 współtworzy firmę WorldIXI Polska S.A., która zajmuje się produkcj?, sprzedaż? i wdrożeniami nowatorskich technologii medialnych jak również technologii wizualizacji i rezerwacji usług oraz towarów.

 

Jolanta Plieth-Cholewińska

Była dziennikarka telewizyjna. Zajmowała się wieloma gatunkami tego zawodu, od prezentowania po tworzenie własnego programu, od filmu po reportaż. Przez wiele lat była dziennikark? telewizyjnej "Panoramy". Pierwsze samodzielne zadania PR-owskie wykonywała w FIRST Public Relations, gdzie od kilku lat prowadzi dział edukacji medialnej. Zajmuje się szkoleniami dla zarz?dów dużych polskich i międzynarodowych firm. Dalsze doświadczenia zdobywała na stanowiskach rzecznika prasowego i dyr. ds. komunikacji, m.in. w Polskiej Telefonii Cyfrowej, w Wydawnictwie MURATOR, Agencji Mienia Wojskowego i w JW PROJAN S.A. Poza stałymi zajęciami zawodowymi od kilku lat jest wykładowc? w  Podyplomowym Studium PR Polskiej Akademii Nauk i UW, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu media relations, seminarium dyplomowe i jest promotorem prac dyplomowych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwę kawow? i obiadow?.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu datę szkolenia oraz nazwisko uczestnika.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w szkoleniu >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin