17.06 Jak radzić sobie ze stresem?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 000 PLN netto - pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


Szkolenie poświęcone radzeniu sobie ze stresem w pracy i w życiu osobistym. Jak przerwać błędne koło stresu? Jak skutecznie nim zarz?dzać minimalizuj?c jego negatywne konsekwencje?

 

Uczestnicy poznaj? najważniejsze techniki i metody zarz?dzania stresem, dzięki którym będ? skutecznie radzić sobie w sytuacjach ważnych, wymagaj?cych i trudnych.  

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości uczestników w kontekście stresu, tego jak się przejawia i jakie niesie za sob? konsekwencje. Nauczymy się rozpoznawać własne sytuacje stresogenne i pojawiaj?ce się w ich wyniku przejawy stresu, a także omówimy ich wpływ na życie osobiste i zawodowe. Uczestnicy naucz? się kluczowych na tym etapie technik zarz?dzania stresem.

 

Będ?c świadomym własnych objawów stresu na czterech możliwych poziomach, uczestnicy będ? potrafili skutecznie interweniować na każdym z nich, osi?gaj?c w ten sposób osobist? równowagę i poczucie większego komfortu na każdej płaszczyźnie życia.

 

W trakcie szkolenia omówimy praktyczne narzędzia do obniżania poziomu stresu i zapobiegania jego niekorzystnym skutkom, tak aby umieć odpowiednio reagować w trudnych sytuacjach stresowych, kiedy niezbędne jest opanowanie i spokój.

  

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 

Szkolenie dedykowane osobom, które chc? skutecznie radzić sobie ze stresem w miejscu pracy, minimalizować jego negatywne skutki i konsekwencje oraz wpływ na poziom funkcjonowania zarówno w obszarze zawodowym, jak również osobistym.
  

 

W programie:

 

Blok 1: JA A STRES

Co to jest stres? Jak się może przejawiać? Jak wpływa na moje życie? Czy rzeczywiście jest moim wrogiem?

 

Blok 2: STRES A FIZJOLOGIA

Dzięki poznaniu i wykorzystywaniu proponowanych techniki mog? Państwo oddziaływać na stres -   „zmniejszyć moc” stresuj?cych sytuacji i zminimalizować odczuwane na poziomie fizjologii skutki.

 

Blok 3: STRES A MYŚLENIE

Na tym etapie wypracowujemy metody skutecznej interwencji na poziomie zmian w myśleniu. Dowiadujecie się Państwo jak inaczej można postrzegać stresogenne zdarzenia i sytuacje i co z tego wynika oraz jakie techniki możemy na tym polu wykorzystywać.

 

Blok 4: STRES A EMOCJE

Ta część warsztatu poświęcona jest emocjom – pogłębiamy świadomość jak stres wpływa na nasze funkcjonowanie emocjonalne, nasz nastrój, satysfakcję z życia, jak zmniejszać siłę oddziaływania stresu na uczucia i nastroje, poprzez odpowiednie zarz?dzanie emocjami.

 

Blok 5: STRES A ZACHOWANIE

Jak skutecznie identyfikować dysfunkcyjne, nawykowe i niepoż?dane reakcje na stres na poziomie zachowania i zamieniać je na zachowania pozytywne, konstruktywne.

 

Szkolenie poprowadzi:

 

Aleksandra Potykanowicz

Trener biznesowy Piasecka & Żylewicz. Specjalizuje się w projektach Stress Management, skoncentrowanych na najbardziej aktualnych kierunkach radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Bierze udział w projektach dotycz?cych zarz?dzania stresem podczas wygłaszania Exposé menadżerskiego, prezentacji i wyst?pień publicznych oraz negocjacji. Zajmuje się również obszarami takimi jak: zarz?dzanie czasem, zarz?dzanie emocjami, rozwi?zywanie konfliktów, komunikacja w grupie i integracja zespołu oraz Train the Trainer. Magister psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalista w obszarze kryzysu organizacyjnego i Interwencji kryzysowej. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół zjawiska stresu i jego wpływu na psychiczne, somatyczne i społeczne funkcjonowanie jednostki oraz wpływu krytycznych wydarzeń na rozwój człowieka.

 

 

Partner merytoryczny:

 

http://piaseckazylewicz.h2.pl/

  

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Uczestnicy otrzymuj? dyplom ukończenia szkolenia.

 

Regulamin szkolenia >>>

------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu  

Więcej informacji, kliknij tutaj >>>

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

 ?                   Mailem: anna.silska(@)ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon), danych do wystawienia faktury oraz wybranych szkoleń

 ?                   Przez stronę CCIFP: „zapisz się na wydarzenie” (strzałka nad tytułem szkolenia)

 

JAKI JEST KOSZT?

 

750 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP

1 000 PLN netto - pozostałe osoby

 

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!