16.03 Zabezpieczenia przy finansowaniu i refinansowaniu projektów inwestycyjnych - nieruchomościowych i budowlanych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Obecna praktyka i wymogi instytucji finansowych

 

Rok 2010 był jaskółk? zmian po gwałtownym załamaniu się rynków finansowych w latach 2008 i 2009. Wyraźny powrót inwestorów z jednej oraz banków i instytucji finansowych z drugiej strony do wspólnej realizacji projektów dał się zauważyć już od pocz?tku 2010 roku i tendencja ta nadal się utrzymuje. Nie wszystko jednak jest takie same jak przed rokiem 2008. Uzyskanie finansowania stało się procesem bardziej wymagaj?cym zarówno dla kredytobiorców, jak i dla finansuj?cych. Na horyzoncie s? tez zmiany legislacyjne wprowadzaj?ce rewolucje w jednym z podstawowych rodzajów zabezpieczeń – hipotece.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

 

W trakcie seminarium przedstawione zostan? podstawowe kwestie i problemy zwi?zane z finansowaniem projektów inwestycyjnych, w szczególności nieruchomości komercyjnych, które stały się charakterystyczne dla okresu po kryzysie finansowym 2008-2009. Omówiony zostanie również wpływ zmian na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych na zdolność kredytobiorców. Prowadz?cy przybliż? także ostatnie zmiany w hipotece. Uczestnictwo w seminarium pozwoli również na wymianę pogl?dów i konkretnych doświadczeń zwi?zanych z finansowaniem nieruchomości komercyjnych.

 

Seminarium skierowane jest do:

 

 ?                   Inwestorów

 ?                   Dyrektorów finansowych i pracowników działów finansowych

 ?                   Doradców finansowych

 ?                   Analityków finansowych

 ?                   Dyrektorów ds. inwestycji

 ?                   Kadry zarz?dzaj?cej firm

 ?                   Właścicieli spółek

 ?                   Prawników wewnętrznych

 

W programie:

 

  1. Jakie wymogi stawiaj? obecnie banki warunkuj?c udzielenie finansowania dla projektu inwestycyjnego (nieruchomościowego lub budowlanego)?
  2. Najczęstsze problemy napotykane w praktyce przez kredytobiorców.
  3. Jakie s? zmiany w stosunku do projektów sprzed kryzysu?
  4. Jakie zmiany nast?piły i nast?pi? w przepisach reguluj?cych hipotekę?

Partner merytoryczny:


http://www.salans.com/  

 

Seminarium poprowadzi:

Jakub Sobotkowski

Adwokat, Senior Associate w zespole prawa nieruchomości w kancelarii Salans. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie handlowym i cywilnym. Ma doświadczenie w doradztwie przy nabywaniu i najmie nieruchomości oraz fuzjach i przejęciach w zakresie inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych oraz rozwoju sieci handlowych. Jest członkiem zespołu świadcz?cego usługi klientom francuskojęzycznym. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2004), stypendysta na Uniwersytecie d’Orleans (2002-03). Ukończył także studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, organizowane we współpracy z Cambridge University (2004) oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, organizowane we współpracy z Universite de Poitiers (2006).

        

Michał Mężykowski

Radca prawny, Partner w zespole prawa bankowego i finansowego w kancelarii Salans. Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym, prawie spółek oraz prawie upadłościowym. Ma szczególne doświadczenie w zakresie transakcji finansowania projektów nieruchomościowych zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy. Uczestniczył w wielu projektach o udzielenie przez banki kredytu konsorcjalnego, zajmował się zagadnieniami zabezpieczenia kredytów oraz zagadnieniami prawa dewizowego. Michał Mężykowski reprezentował banki w postępowaniach s?dowych zwi?zanych z upadłości? kredytobiorcy. Doradzał w sprawach z zakresu działalności operacyjnej instytucji finansowych (outsourcing, tajemnica bankowa, tworzenie oddziałów). Jest radc? prawnym od roku 2008 roku oraz absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2002).


------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób. Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.  

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!