14.06 Czy etyczny monitoring pracowników jest możliwy?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Nadzorowanie pracowników jest logiczną konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej, która co do zasady jest nakierowana na osiągnięcie ekonomicznego zysku. Dbałość pracodawcy o sumienne wykonywanie zadań pracowniczych jest wręcz jego obowiązkiem i nie powinna budzić kontrowersji.

 

>

Niestety, monitoring wywołuje raczej negatywne odczucia. Jest kojarzony z inwigilacj? pracowników wynikaj?c? z braku zaufania do ich uczciwości i rzetelności. Trudno całkowicie odmówić racji takim skojarzeniom, skoro niektóre praktyki stosowane przez pracodawców mog? budzić uzasadnione w?tpliwości.

  

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium omówimy zgodne z prawem metody nadzorowania pracowników, które umożliwiaj?c pracodawcy kontrolę nad realizowaniem zakresu obowi?zków pracowniczych, nie przekraczaj? granicy prywatności pracowników.

  

Do kogo skierowane jest seminarium?

Do udziału zapraszamy pracodawców, dyrektorów i specjalistów HR, działów kadr oraz prawników przedsiębiorstw.

  

W programie:

  

  1. W jaki sposób prowadzić zgodny z prawem i etyk? monitoring pracowników?
  2. Monitoring pracowników – konflikt dóbr prawnie chronionych.
  3. Studium przypadku oraz sesja pytań i odpowiedzi.

Seminarium poprowadz?:

Janusz Tomczak

Adwokat, członek Zespołu Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, odpowiedzialny za kierowanie praktyk? karn?

Dr Szymon Kubiak

Radca prawny, członek Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Dr Damian Flisak

Radca prawny, członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

  

Partner merytoryczny:

  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin