13.10 Konferencja: Kształcenie ustawiczne i zawodowe inwestycją w zasoby ludzkie - wartością firmy w jej zrównoważonym rozwoju

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, sala Gagarina, IV pietro
See on map

Cena : Wydarzenie bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby dla firmy)

Passé

L'événement est terminé.

>


Celem konferencji jest uwrażliwienie decydentów na potrzebę rozwoju nowoczesnego szkolnictwa ustawicznego i zawodowego w Polsce.   Poprzez wywołanie debaty nadstanem kształcenia ustawicznego i zawodowego w Polsce, przedstawienie aktualnych metod wsparcia pragniemy zaproponować zmiany systemowe umożliwiaj?ce wdrożenie programów uczenia się przez całe życie.   

W raporcie  ?  Polska 2030   ? wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w lipcu 2009 Michał Boni stwierdził, iż warunkiem niezbędnym do rozwoju mobilności zawodowej jest gotowość na zmiany oraz kształcenie ustawiczne. W chwili obecnej Polska jest daleka od spełnienia tych warunków. Polacy rzadko korzystaj? z kształcenia ustawicznego. Powracaj?cym problemem w Polsce jest przede wszystkim bezrobocie strukturalne oraz wczesne zaprzestanie aktywności zawodowej, spowodowane brakiem gotowości do przekwalifikowania się. W perspektywie długofalowej kształcenie ustawiczne i zawodowe będzie miało duże znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Zapewni wykwalifikowanych pracowników, którzy odgrywaj? kluczow? rolę w rozwoju i osi?gnięciach kraju.  Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2010 r. w sali Gagarina Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1 w Warszawie w godzinach 10.00 – 15.00.    

Partnerzy konferencji:    

 

  

Patronat Honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i wł?czenia się do dialogu aby rozpowszechniać idee potrzeby kształcenia ustawicznego w Polsce oraz aktywnie działań na rzecz jego rozwoju.    


Na konferencję serdecznie zapraszamy
: przedstawicieli ministerstw, Jednostek Samorz?du Terytorialnego, instytucji edukacji oraz inwestorów.

Konferencja towarzyszy Targom Pracy zorganizowanym przez Urz?d Pracy M. st. Warszawa.

PROGRAM KONFERENCJI  

10.00

Uroczyste otwarcie konferencji: Przedstawiciel Miasta st. Warszawa; Prezes CCIFP

10.15

Wspólnotowa polityka kształcenia zawodowego - Dominique Bos, Francuska Agencja Narodowa na rzecz szkolnictwa ustawicznego

10.45

Budowle z klocków – opisy kwalifikacji zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Maria Suliga – koordynator merytoryczny projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”, Agnieszka Pfeiffer – menadżer projektu, Koweziu

11.15

Uczenie się przez całe życie: przedstawienie systemowych rozwi?zań francuskich – Małgorzata Hunin, Wiceprezes Zarz?du, Demos Polska

12.00

Program wsparcia polsko – francuskich programów szkoleniowych – Alain Henry,Dyrektor, Polsko Francuski Fundusz Współpracy,

12.30

Przerwa na kawę

12.45

Projekty współfinansowane ze środków unijnych szans? na pracę i rozwój zawodowy, Urz?d m.st. Warszawy

13.15

Wspieranie kształcenia zawodowego i ustawicznego w programie Leonardo da Vinci oraz Grundtvig - Izabela Laskowska, Zastępca dyrektora programu"Uczenie się przez całe życie",Program Leonardo da Vinci, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

13.45

Ustawiczne kształcenie zawodowe: programy szkoleniowe oraz wykorzystanie elearning – Telekomunikacja Polska

14.15

Ustawiczne kształcenie zawodowe: współpraca ze szkołami – Peugeot Polska

14.45

Analiza i rekomendacje w obszarze kształcenia ustawicznego. Podsumowanie i debata – Dominique Bos

15.00

LUNCH

  Formularz Zgłoszeniowy >>>


CHCIELIBYŚMY ZACHĘCIĆ PAŃSTWA DO

  • KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU PRACODAWCÓW INWESTUJĄCYCH W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
  • PROMOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
  • WYPRACOWANIA STANOWISK I KONKRETNYCH PROPOZYCJI ZMIAN USTAWODAWSTWA POLSKIEGO DZIĘKI PRACY GRUP ROBOCZYCH

 

POLECAMY RÓWNIEŻ:
Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010  >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!