12.04 Klub dyrektorów finansowych i administracyjnych


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane wyłącznie dla dyr. finansowych i administracyjnych firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zarz?dzanie ryzykiem walutowym - ujęcie księgowe wg standardów MSSF

Zapraszamy na najbliższe spotkanie klubu wymiany doświadczeń zawodowych dla dyrektorów finansowych i administracyjnych. Na spotkaniu zaprezentowane zostan? informacje dotycz?ce zarz?dzania ryzykiem walutowym oraz ujęcia księgowego działań zwi?zanych z zarz?dzaniem ryzykiem zgodnie z MSSF.

  

DATA:                           czwartek, 12 kwietnia 2012, godz. 08:30 - 10:00

MIEJSCE:                 siedziba CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

  

W szczególności omówimy:

  

  • Ekonomiczne podstawy zabezpieczania ryzyka walutowego w obrocie międzynarodowym
  • Przykładowe techniki i strategie rynkowe używane do zabezpieczania ryzyka walutowego: zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie wartości godziwej
  • Implikacje księgowe zastosowania instrumentów finansowych do zabezpieczania ryzyka walutowego: niedopasowanie księgowe i potencjalne występowanie zmienności rachunku wyników
  • Rachunkowość zabezpieczeń w świetle MSR 39, jako sposób na eliminację zmienności rachunku wyników
  • Przykłady zastosowania (zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie wartości godziwej)

  

Spotkanie w jęz. angielskim poprowadz?:

Andrzej Gałkowski, Dyrektor i Maciej Kocon, Menadżer Zespołu Zarz?dzania Ryzykiem  Finansowym  firmy KPMG.

  

Partner merytoryczny:


  

  

  

  

  

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 kwietnia 2012 na adres anna.silska@ccifp.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Celem spotkań klubu DAF jest umożliwienie wymiany praktycznych informacji z zakresu finansowo-księgowego pomiędzy dyrektorami finansowymi i administracyjnymi firm stowarzyszonych w CCIFP.

Spotkania przyjmuj? kształt nieformalnej dyskusji i maj? na celu integrację osób pracuj?cych na podobnych stanowiskach w firmach. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!