10.05 Rendez-vous biznesu - Ubezpieczenia

Cena :
Bezpłatne, przeznaczone dla firm stowarzyszonych w CCIFP i ich gosci. Max 2 osoby/firma

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Ubezpieczenia w Polsce w latach 1990-2010 rozwijały się ponad  dwa razy szybciej niż cała gospodarka osi?gaj?c poziom 4% udziału w PKB. To tempo rozwoju będzie kontynuowane w latach 2011-2030 zanim zbliżymy się do standardu życia w Europie Zachodniej gdzie udział ubezpieczeń wynosi 8-10% PKB.Dlaczego ubezpieczenia odgrywaj? tak ważn? rolę w rozwoju ekonomicznym kraju, w zarz?dzaniu firm? czy w życiu prywatnym obywateli XXI wieku? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas kolejnego spotkania

we wtorek 10 maja o godz. 18.00Hotel Kyriad Prestigeul.Towarowa 2, Warszawaobok Placu Zawiszy

Zapraszamy Państwa na dyskusję panelow? z udziałem liderów rynku ubezpieczeń w Polsce:

  • Macieja Szwarca, Prezesa Zarz?du AXA Polska
  • Marty Kaleńskiej-Jaśkiewicz, Prezesa Zarz?du Inter Partner Assistance
  • Alexandra L. Konopki, Prezesa Zarz?du Grupy Gras Savoye Polsce
  • Adama Sankowskiego, prezesa zarz?du Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, moderatorem debaty

-------------------------------------------------------------------------------------

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne , zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.  

Celem nowego cyklu jest przybliżenie Państwu firm stowarzyszonych w CCIFP oraz osób które je tworz?. Chcemy umożliwiać Wam spotkanie z wiod?cymi przedsiębiorstwami, których prezesi opowiedz? o swojej historii i źródłach sukcesu.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu, jest bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów (maksymalnie 2 osoby z firmy).

Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 9 marca pod numer telefonu 022 696 75 80 ub ccifp@ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!