10.03 Klub HR

Cena :
Wydarzenie bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W jaki sposób absencja pracowników przekłada się na efektywność firmy?

Wg raportu przygotowanego przez firmę Medicover nawet do 60% całkowitych kosztów pracodawcy zależy od wydajności pracowników i może się wi?zać ze jej spadkiem na skutek dolegliwości zdrowotnych – problemów, które w dużej mierze można wyeliminować zapewniaj?c dostęp do opieki medycznej i podejmuj?c odpowiednie działania profilaktyczne.  Właśnie z tego powodu firma Medicover postanowiła szczegółowo zbadać nie tylko stan zdrowia polskich pracowników, ale także ich styl życia. Na podstawie zebranych danych, eksperci firmy Medicover wykonali analizę konsekwencji absencji chorobowej i spadku wydajności osób aktywnych zawodowo. Wyniki pokazuj?, że skutki te s? dotkliwe nie tylko dla samych pracowników, ale w znacznym stopniu także dla pracodawców. Zapraszamy na spotkanie na temat znaczenia działań profilaktycznych i modelu opieki medycznej dla funkcjonowania nie tylko systemu ochrony zdrowia, ale także gospodarki całego kraju. Moderatorem spotkania będzie Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarz?du Medicover Serdecznie zapraszam!

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!